Doden van Steen­bergse zwanen helpt niet in waterrijk land­bouw­gebied


25 maart 2020

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant geven toestemming voor het doden van beschermde knobbelzwanen op een perceel met jong gras aan de Boswijkdreef in Steenbergen. De Partij voor de Dieren is van mening dat de ontheffing om knobbelzwanen te doden onterecht is verleend. Dat de zwanen daar leven ligt volgens de Partij voor de Dieren voor de hand omdat het waterrijke gebied zeer geschikt is voor zwanen. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat de provincie het doden verbiedt en in gaat zetten op diervriendelijke maatregelen om landbouwgewassen te beschermen.

In het verleden is er een aantal keer schade geweest aan de landbouwgronden door knobbelzwanen. Volgens de Partij voor de Dieren is daardoor duidelijk dat de eigenaar van het perceel genoeg tijd heeft gehad om duurzame diervriendelijke maatregelen te treffen. De Partij voor de Dieren in Noord-Brabant vraagt daarom vandaag aan het college waarom toch is gekozen voor het doden van de knobbelzwanen terwijl er duidelijk andere opties bestaan die wél duurzaam zijn. Een medewerker van de Omgevingsdienst Brabant Noord telde deze maand 34 knobbelzwanen vlak bij de Boswijkdreef.

De schade die de dieren veroorzaken wordt geschat op 500 euro per hectare. Burgerlid en woordvoerder natuur van de Partij voor de Dieren Paranka Surminski vindt dat de schade wel moet worden vergoed maar ook dat de FBE de wapens neer moet leggen: “Het leven van 34 knobbelzwanen is me meer waard dan die 500 euro die de provincie moet uitkeren. Agrariërs moeten investeren in technieken die duurzaam werken en niet in korte termijn-maatregelen.” Wel wil de partij meedenken met grondeigenaar over welke maatregelen getroffen kunnen worden, en ook is de partij van mening dat de provincie bij moet dragen aan structurele diervriendelijke maatregelen.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Gaat de wilde eend de patrijs en de grutto achterna?

De Partij voor de Dieren in Noord-Brabant vraagt aan het college van Gedeputeerde Staten om geen ontheffingen meer te verlene...

Lees verder

Rodenburg in Oosterhout komt bijna op de Duiventoren

Het Oosterhoutse bedrijf Rodenburg Biopolymers wil het bedrijventerrein Vijf Eiken uitbreiden tot pal tegen de natuurgebieden...

Lees verder