Rodenburg in Oosterhout komt bijna op de Duiven­toren


3 april 2020

Het Oosterhoutse bedrijf Rodenburg Biopolymers wil het bedrijventerrein Vijf Eiken uitbreiden tot pal tegen de natuurgebieden de Duiventoren en het Blik aan. De Partij voor de Dieren vindt aantasting van het gebied met een nieuw stuk industrieterrein zeer onwenselijk; het is een aanslag op het landschap, er gaan veel meer vrachtwagens rijden, er komt meer uitstoot, en er zouden voor de ontsluiting veel bomen in het Natuur Netwerk Brabant moeten worden gekapt. Bovendien stelt de partij dat uitbreiding van het industrieterrein tegen eerder gemaakte afspraken van de provincie in gaat. Om al deze redenen stelt de fractie vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Statenlid van de Partij voor de Dieren Anne-Miep Vlasveld: β€˜β€™Ten tijde van het besluit over de N629 Oosterhout-Dongen is afgesproken om niet alleen de nieuwe weg, maar ook het natuurgebied er omheen uit te breiden. Dat hebben we middels een aangenomen motie ook expliciet vastgelegd. De reden daarvoor is dat de nieuwe provinciale weg al een enorme aantasting is voor het hele natuurgebied tussen Oosterhout en Dongen. Met een extra industrieterrein komt er dadelijk in plaats van een groter natuurgebied, een groter industrieterrein. Zeer onwenselijk, zo blijft van het hele gebied niets meer over.’’

De Partij voor de Dieren is geenszins tegen de nieuwe activiteiten van Rodenburg, maar de nieuwe chemische fabriek moet wel op een geschikte plaats komen en dat is duidelijk niet in het huidige plangebied. In de regio is nog voldoende leegstand op bestaande terreinen zoals op het Havenschap Moerdijk waar nog honderden hectares leeg staan. De keuze voor Moerdijk is ook in lijn met het provinciaal beleid om eerst leegstaande terreinen te gebruiken. De Partij voor de Dieren vraagt daarom aan het college om de ontwikkeling van Rodenburg juist daar te laten plaatsvinden zodat De Duiventoren en het Blik volgens afspraak kunnen worden versterkt, in plaats van aangetast.