Provincie, kom in verweer tegen gifin­jecties bij eiken


10 april 2020

Een bedrijf uit Son en Breugel heeft een ontheffing aangevraagd om een proef te doen in Son en Breugel, Reusel, Bladel en Eersel, om eiken te injecteren met gif tegen de eikenprocessierups. Het giftige Vertimec doodt echter ook vele andere soorten insecten, met name andere soorten rupsen en bijen. De provinciale Partij voor de Dieren-fractie stelt dat dit in strijd is met provinciale belangen aangaande de bescherming van diersoorten, en heeft Gedeputeerde Staten (GS) opgeroepen in verweer te komen tegen de proef met het giftige bestrijdingsmiddel.

Volgens Statenlid Marco van der Wel werkt het gif als een kanon op een mug: “Dit gif is niet soortspecifiek, en dat betekent dat het schadelijk is voor veel andere soorten insecten, zoals vlinders en bijen”. De Vlinderstichting heeft dit al kenbaar gemaakt bij de gemeenten die meedoen aan de pilot.

De provincie heeft de afgelopen jaren anderhalf miljoen euro geïnvesteerd in het helpen van de bijen, die onder grote druk staan. Dat beleid is onder andere gericht op minder gebruik van gif. “Het gif van deze proef is echter ook schadelijk voor bijen, dus het zou misdadig zijn om nu als provincie en gemeenten toe te laten dat dit gif in eiken wordt geïnjecteerd”, aldus Van der Wel.

De partij verwacht dat GS gehoor zullen geven aan de oproep om tegen de proef in het verweer te komen. Van der Wel wijst daarbij op het provinciale beleid, dat is gericht op het beheren van de eikenprocessierups door de inzet van natuurlijke vijanden als vogels en bepaalde insecten. Ondertussen heeft de gemeente Bladel al aangegeven expliciet niet mee te willen werken aan de proef. De gemeente Bladel geeft ook aan niet op de hoogte te zijn gesteld van de proef.