Partij voor de Dieren wil publiek debat over afschot van wilde zwijnen in vang­kooien!


17 april 2020

De Partij voor de Dieren stelt vandaag vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over afschot van wilde zwijnen in vangkooien. Wilde zwijnen mogen nu ook ‘s nachts worden gedood wanneer zij in groepen in een vangkooi terecht komen. Dit mag alleen wanneer de dieren volgens de aanvraag overmatige stress ervaren. Volgens de Faunabeheereenheid (FBE) komt dit maar zelden voor. De Partij voor de Dieren twijfelt daar sterk aan vanwege beelden die te vinden zijn op social media en wil daarom de camerabeelden van deze praktijken bekijken om te zien of de beweringen van de FBE kloppen.

Volgens de partij moet samen met een expert worden bekeken hoe groot het dierenleed in de vangkooi feitelijk is. De Partij voor de Dieren wil de beelden vrijgeven omdat zij ook de mening van de Brabanders wil horen, omdat de provincie ook meebetaalt aan de vangkooien. Statenlid Marco van der Wel van de Partij voor de Dieren ziet in beelden op internet dat de wilde zwijnen juist heel vaak stress ervaren in een vangkooi – de dieren worden gevangen en daarna een voor een gedood, terwijl de nog levende dieren angstvallig toekijken. De Partij voor de Dieren ziet in het doden van zwijnen geen oplossing en ziet het uitroeien van alle zwijnen in Brabant, de ‘nulstand’, als een politiek besluit waardoor geen wild zwijn zijn leven meer zeker is. Volgens deskundigen, zoals Professor Bastmeijer van de Universiteit Tilburg, is een nulstand en dus het in groten getale doden van wilde zwijnen ook nog eens tegen de Europese wetgeving die deze dieren zou moeten beschermen.

De afgelopen jaren is er in Noord-Brabant veel discussie geweest over de wilde zwijnen. Van der Wel: ‘’Wij pleiten al jarenlang voor een leefgebiedenbenadering voor wilde zwijnen. Aangewezen gebieden voor zwijnen moeten worden omheind en eventuele landbouwschade moet worden voorkomen met diervriendelijke maatregelen. Wilde zwijnen horen hier thuis, ze komen hier voor, en dus hebben ze recht op hun leefgebied!’’