Motie Evaluatie jacht­beleid


14 november 2014

Motie Evaluatie jachtbeleid

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 november 2014

Overwegende

  • Dat gezien de maatschappelijke discussie en ophef over de jacht de afgelopen maanden het noodzakelijk is het jachtbeleid niet in 2016, zoals gepland, maar zo spoedig mogelijk te evalueren;

Dragen het college van Gedeputeerde Staten op

  • Zo mogelijk in 2014, of anders zo spoedig mogelijk over te gaan tot een evaluatie van het jachtbeleid;
  • In de evaluatie ten minste de thema’s weidelijk jagen, schade, ziektes, nulstand, leefgebieden en aanrijdingen met wild te betrekken;
  • Provinciale Staten op de hoogte te houden van de voortgang van de evaluatie.

En gaan over tot de orde van de dag.

Marco van der Wel Hagar Roijackers Martijn Kap
Partij voor de Dieren GroenLinks Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, GL, OSN

Tegen

VVD, CDA, SP, PvdA, D66, 50+

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer