Motie beperken toekom­stige finan­ciering van dier­proeven


14 november 2014

Motie beperken toekomstige financiering van dierproeven

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 november 2014;

Overwegende:

  • Dat de provincie Noord-Brabant zich inzet voor de vermindering van het aantal dierproeven;

Constaterende:

  • Dat de provincie Noord-Brabant financiële steun in de vorm van leningen verschaft aan projecten op het terrein van Life Science & Health waarbij niet is uitgesloten dat er gebruik wordt gemaakt van dierproeven;

Dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

  • Om bij toekomstige vormen van financiering er zorg voor te dragen dat er geen financiering van dierproeven zal plaatsvinden.

En gaan over tot de orde van de dag.

Marco van der Wel Hagar Roijackers Martijn Kap
Partij voor de Dieren GroenLinks Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, OSN

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, D66, 50+

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer