Burger­ini­ti­atief Stop de Hobby­jacht


11 november 2016

Voorzitter.

Het burgerinitiatief “van vogelvrij naar kogelvrij” vraagt ons alles te doen wat binnen de bevoegdheden van PS ligt om de jacht op 5 wildsoorten te beperken of te stoppen.

De griffie heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de implicaties van dit verzoek en ons voorzien van veel informatie. De vraag is nu of wij het in het burgerinitiatief verwoorde verzoek al dan niet ontvankelijk zouden moeten verklaren.

Diverse juristen hebben zich uitgesproken over de mogelijke bevoegdheden van GS en PS met betrekking tot de jacht in de Wet natuur. De meesten komen tot de conclusie dat regelgeving is voorbehouden aan het Rijk, alleen prof Bastmeier wijst op mogelijkheden die de provincie wel heeft. Wat de Partij voor de Dieren betreft kiezen we die insteek.

Als iemand je vraagt om alles te doen wat in je vermogen ligt en je komt tot de conclusie dat je vermogen klein is, dan nog hoef je het verzoek niet af te wijzen en ongegrond te verklaren. De mogelijkheid “ik steun het verzoek, maar kan in de praktijk weinig doen” staat namelijk nog steeds open. Het is maar net waar je op let: vorm of inhoud.

Je verschuilen achter de vorm en daarmee de discussie over de inhoud niet aangaan, is een optie. Je dwingt er geen respect mee af, maar het is wel veilig en gemakkelijk. Daarmee is de maatschappelijke discussie echter niet verdwenen en zal het de kop blijven opsteken. Immers de wet is niets anders dan de juridische weerslag van wat wij als mens goed en wenselijk achten.

Daarmee is de wet aan veranderingen onderhevig net zoals onze visie op wat ethisch aanvaardbaar is. Het is onvermijdelijk dat de Nederlandse visie op jacht en daarmee de wet, zal veranderen. Niet hier en niet vandaag. Sommige morele ontwikkelingen hebben nog een zetje nodig.

Wij stellen daarom voor om het burgerinitiatief in een themacommissie te agenderen voor een rondetafelbijeenkomst. Het idee is al geopperd in het presidium. Wij nodigen daarbij graag alle belanghebbenden, inclusief de indieners van het burgerinitiatief en de briefschrijvers van de KNJV van harte uit.