Actuele motie Geef de Brabantse wasberen een mooi plekje


9 april 2021

Actuele motie: Geef de Brabantse wasberen een mooi plekje


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 9 april 2021;


constaterende da

  • op 4 en 6 april jl. twee wasberen in Vught succesvol zijn gevangen;[1]
  • provincies verplicht zijn wasberen als invasieve exoot te verwijderen uit de natuur;
  • de provincie Limburg in 2019 besloten heeft wasberen niet uit de natuur te verwijderen door middel van afschot, maar door de dieren te vangen en onder te brengen bij een opvanglocatie;[2]
  • de provincie Limburg de kosten draagt, voor zover deze niet passen bij het reguliere beheer van de eigenaar of beheerder;[3]

overwegende dat

  • Provinciale Staten unaniem van mening zijn dat het verbeteren van het dierenwelzijn in Brabant, in de gehele breedte, nadrukkelijke en blijvende aandacht behoeft;[4]
  • de vangacties in Vught en Limburg aantonen dat het goed mogelijk is om wasberen te vangen;
  • stichting AAP in 2019 al aan provincie Brabant heeft aangeboden wasberen op te vangen;[5]
  • in Nederland geen sprake is van een gevestigde populatie, maar van incidenteel voorkomende, ontsnapte of uitgezette dieren, en waarbij de aantallen zeer laag zijn;[6]

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • wasberen in Brabant niet langer af te laten schieten, maar de dieren te (laten) vangen en in een opvanglocatie onder te (laten) brengen;
  • hiervoor een financiële regeling te treffen, uit bestaande middelen, naar voorbeeld van de provincie Limburg;

en gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel,
PvdD

Janneke van Kessel,
D66

Martijn de Kort,
PvdA

Jan-Frans Brouwers,
50PLUS

Maikel Boon,
PVV

[1] https://www.telegraaf.nl/nieuws/1883054327/dierenambulance-redt-wasbeer-vught-van-loop-jager

[2] https://nos.nl/artikel/2280169-limburg-gaat-toch-geen-wasberen-afschieten.html

[3] https://www.limburg.nl/publish/pages/5249/plan_van_aanpak_invasieve_exoten_1.pdf

[4] Motie M49a ‘blijvende aandacht voor dierenwelzijn nodig’: https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps/20200515/download?qvi=1403786

[5] https://www.aap.nl/nl/news/stichting-aap-biedt-noordbrabant-opvang-wasberen-aan

[6] https://www.wur.nl/nl/nieuws/Rukt-de-wasbeer-op-in-Nederland.htm, zie ook de bijlage bij deze motie


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, GL, SP, PVV, D66, 50+

Tegen

Groep Rutjens, FvD, LB, VVD, CDA, CU-SGP

Lees onze andere moties

Motie Aanstaande biologische boeren ondersteunen vanuit BOF2

Lees verder

Motie Recreatienatuur inzetten ter bescherming van kwetsbare natuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer