Actuele motie Geef de Brabantse wasberen een mooi plekje


9 april 2021

Actuele motie: Geef de Brabantse wasberen een mooi plekje


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 9 april 2021;


constaterende da

  • op 4 en 6 april jl. twee wasberen in Vught succesvol zijn gevangen;[1]
  • provincies verplicht zijn wasberen als invasieve exoot te verwijderen uit de natuur;
  • de provincie Limburg in 2019 besloten heeft wasberen niet uit de natuur te verwijderen door middel van afschot, maar door de dieren te vangen en onder te brengen bij een opvanglocatie;[2]
  • de provincie Limburg de kosten draagt, voor zover deze niet passen bij het reguliere beheer van de eigenaar of beheerder;[3]

overwegende dat

  • Provinciale Staten unaniem van mening zijn dat het verbeteren van het dierenwelzijn in Brabant, in de gehele breedte, nadrukkelijke en blijvende aandacht behoeft;[4]
  • de vangacties in Vught en Limburg aantonen dat het goed mogelijk is om wasberen te vangen;
  • stichting AAP in 2019 al aan provincie Brabant heeft aangeboden wasberen op te vangen;[5]
  • in Nederland geen sprake is van een gevestigde populatie, maar van incidenteel voorkomende, ontsnapte of uitgezette dieren, en waarbij de aantallen zeer laag zijn;[6]

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • wasberen in Brabant niet langer af te laten schieten, maar de dieren te (laten) vangen en in een opvanglocatie onder te (laten) brengen;
  • hiervoor een financiële regeling te treffen, uit bestaande middelen, naar voorbeeld van de provincie Limburg;

en gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel,
PvdD

Janneke van Kessel,
D66

Martijn de Kort,
PvdA

Jan-Frans Brouwers,
50PLUS

Maikel Boon,
PVV

[1] https://www.telegraaf.nl/nieuws/1883054327/dierenambulance-redt-wasbeer-vught-van-loop-jager

[2] https://nos.nl/artikel/2280169-limburg-gaat-toch-geen-wasberen-afschieten.html

[3] https://www.limburg.nl/publish/pages/5249/plan_van_aanpak_invasieve_exoten_1.pdf

[4] Motie M49a ‘blijvende aandacht voor dierenwelzijn nodig’: https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps/20200515/download?qvi=1403786

[5] https://www.aap.nl/nl/news/stichting-aap-biedt-noordbrabant-opvang-wasberen-aan

[6] https://www.wur.nl/nl/nieuws/Rukt-de-wasbeer-op-in-Nederland.htm, zie ook de bijlage bij deze motie


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, GL, SP, PVV, D66, 50+

Tegen

Groep Rutjens, FvD, LB, VVD, CDA, CU-SGP