Wolven vangen of doden is niet realis­tisch


Partij voor de Dieren wil struc­tureel wolven­beleid, gericht op een permanent samen­leven

27 mei 2020

Er gaan steeds meer geluiden op om wolven uit Brabant te weren, of ze zelfs te doden, ook vanuit de provinciale politiek. De Partij voor de Dieren-fractie benadrukt daarentegen dat het juridisch én technisch geen reële mogelijkheid is om wolven te vangen of te doden, en wil weten of Gedeputeerde Staten dit erkennen. De partij stelt schriftelijke vragen en wil ook weten of de provincie gaat zorgen voor genoeg wolfwerende netten voor schapenhouders.

Wolven zijn in heel Europa een beschermde soort. Het is daardoor ook in Nederland strafbaar om een wolf te doden. Statenlid Marco van der Wel heeft begrip voor de vijandige reacties uit de agrarische hoek, maar pleit voor rationeel beleid: “Enerzijds moeten we het wolven niet te makkelijk maken om schapen te pakken; we moeten maatregelen nemen die gericht zijn op bescherming van vee. Anderzijds moeten we ons realiseren dat de Wolf een natuurlijke toppredator is, en dat zijn terugkeer heel goed is voor het evenwicht in de natuur. Zo kunnen wolven landbouwers juist ook helpen, door gewassenschade door wilde dieren te voorkomen! Maar ik begrijp ook dat jagers niet zitten te wachten op concurrentie.”

De partij beroept zich ook op deskundigen, die aangeven dat het praktisch onmogelijk is om wolven te vangen, met het doel ze elders uit te zetten. “Enerzijds laten wolven zich niet zomaar vangen – daar zijn ze te slim en te schuw voor – anderzijds ontstaat er een probleem indien het wel lukt een wolf te vangen; waar kun je hem dan uitzetten? Het beste blijft de wolf zelf zijn weg te laten vinden naar een geschikt (natuur)gebied”, aldus Van der Wel.