Harde aanpak tegen stel­sel­matige over­tre­dingen mest­fa­briek Nistelrode


16 juni 2020

De provinciale fractie van de Partij voor de Dieren staat achter de bewoners en politiek van Bernheze, die zich kranig verweren tegen uitbreiding van de mestfabriek aan de Loosbroekseweg in Nistelrode. Wat betreft Statenlid Anne-Miep Vlasveld kan van uitbreiding van de mestfabriek helemaal geen sprake zijn: “Wat absoluut wel nodig is, is een harde aanpak tegen de overtredingen. In het verleden zijn er op de locatie mestlozingen geweest met als gevolg een enorme schade aan de natuur en een miljoenen rekening voor de provincie. Het structureel overtreden van de regels door de huidige eigenaar belooft voor de toekomst niet veel goeds.” Vlasveld heeft de vergunningaanvraag opgevraagd bij de omgevingsdienst en gaat schriftelijke vragen stellen aan Gedeputeerde Staten.

De mestfabriek staat op een gevoelige locatie, in een natuurgebied. In 2014 en 2015 zijn er illegaal honderden kubieke meters mest geloosd waardoor 800 bomen zijn doodgedaan. Staatsbosbeheer heeft indertijd aangifte gedaan, en o.a. het opruimen van de lozingen heeft de provincie ruim twee miljoen euro gemeenschapsgeld gekost.

Statenlid Vlasveld maakt zich grote zorgen, want de nieuwe eigenaar heeft naast de oude mestfabriek ook het structurele overtreden van de regels overgenomen. Er lopen meerdere dwangsomprocedures voor het overschrijden van de vergunningsvoorwaarden. “Dan gaat het niet om een administratief foutje, dan heb je meerdere kansen gehad om te herstellen. Voor de provincie zouden alle rode lampen moeten gaan branden. Deze locatie is helemaal ongeschikt voor een mestfabriek, en een uitbreiding is helemaal uit den boze. De ellendige geschiedenis van Biospares dreigt zich te herhalen. We begrijpen niet dat de provincie zou willen meewerken aan uitbreiding van de activiteiten. Liever zie ik dat ze zich inzet voor beëindiging van dit bedrijf”, stelt Vlasveld.

De Partij voor de Dieren verzet zich al langer tegen (mega)mestfabrieken. “Deze fabriek in Nistelrode is geen op zichzelf staand geval”, zegt Vlasveld. “Ook mestinitiatieven in bijvoorbeeld Sterksel en Roosendaal blijken de grenzen van de wet op te zoeken en te overschrijden. Het lijkt bijna een bedrijfsstrategie van deze sector.”