Gegoochel met cijfers rond uitbreiding van varkens­slach­terij VION in Boxtel


22 mei 2020

De provincie is van plan de uitbreiding van varkensslachterij VION in Boxtel te vergunnen, maar cijfers over toename van stikstofuitstoot lijken niet te kloppen. De Brabantse Partij voor de Dieren-fractie vermoedt dat er meer uitstoot is dan de provincie doet voorkomen, en denkt dat de uitbreiding helemaal niet toegestaan kan worden. Statenlid Anne-Miep Vlasveld vraagt hierover opheldering aan Gedeputeerde Staten (GS). Zij wil onder meer weten of VION de afgelopen vijf jaar meer heeft uitgestoten dan is toegestaan.

Vlasveld heeft het zogeheten ontwerpbesluit van GS vergeleken met de laatste vergunning die aan de slachterij is verleend, in 2015: “Meerdere uitstootcijfers verschillen tussen 2015 en nu, terwijl ze overeen zouden moeten komen. Zo gaan GS nu uit van ammoniakuitstoot die hoger is dan wat tot op heden maximaal is vergund. Is er dan sinds 2015 structureel te veel stikstof uitgestoten, of wordt zo de stikstoftoename van de voorliggende uitbreiding op papier kleiner gemaakt? Dit lijkt op gegoochel met cijfers!” Als de stikstofuitstoot in werkelijkheid groter is dan nu wordt voorgesteld, dreigt de provincie een vergunning te verlenen die niet verleend zou mogen worden.

Ook lijkt het er op dat de uitstoot van de varkens, die in volle vrachtwagens hun dood afwachten, niet is meegenomen in de berekeningen. “Elk moment op elke dag staan er vrachtwagens vol varkens te wachten. Qua uitstoot gaat het om het equivalent van een grote stal. Waar blijft al die ammoniak? Een vergelijk van de cijfers uit 2015 en nu biedt veel ruimte voor speculatie, maar wij willen duidelijkheid.”

Omwonenden ervaren veel stank-, geluids- en verkeersoverlast van de grote slachterij in Boxtel. Vlakbij het slachthuis, waar jaarlijks ruim vijf miljoen varkens gedood worden, ligt het beschermde natuurgebied Kampina en Oisterwijkse Vennen, dat al lang gebukt gaat onder een overbelasting aan stikstof. “De PAS-uitspraak en de nasleep daarvan heeft duidelijk gemaakt dat we nu eindelijk de neerslag van stikstof op de natuur moeten verminderen. Meer uitstoot vanuit VION kunnen we ons dus niet permitteren”, aldus Vlasveld.

Gerelateerd nieuws

Maak locaties met besmette nertsenhouderijen bekend!

Uit RIVM-onderzoek kwam op 19 mei j.l. naar voren dat mensen waarschijnlijk ook door nertsen besmet kunnen worden met het cor...

Lees verder

Wolven vangen of doden is niet realistisch

Er gaan steeds meer geluiden op om wolven uit Brabant te weren, of ze zelfs te doden, ook vanuit de provinciale politiek. De ...

Lees verder