Maak locaties met besmette nert­sen­hou­de­rijen bekend!


20 mei 2020

Uit RIVM-onderzoek kwam op 19 mei j.l. naar voren dat mensen waarschijnlijk ook door nertsen besmet kunnen worden met het coronavirus. De dreiging vanuit nertsenbedrijven is daarmee groter dan werd aangenomen. De Brabantse Partij voor de Dieren-fractie wil daarom van Gedeputeerde Staten weten waarom burgers niet worden geïnformeerd over de locaties van de besmette nertsenhouderijen. Statenlid Marco van der Wel: “Er is tijdens de Q-koorts-uitbraak een grote fout gemaakt door mensen in Brabant niet tijdig te informeren over de gevaren van besmetting. We willen dat de overheid nu wel volledig open kaart speelt over de locaties waar nertsen het coronavirus hebben opgelopen.”

Volgens de Partij voor de Dieren is het een belangrijke stap dat vanwege de nieuwe ontwikkelingen het ministerie van volksgezondheid (VWS) de coördinatie rond COVID-19-besmettingen heeft overgenomen van het landbouwministerie (LNV). Van der Wel: “Dat betekent dat de besmettingen van en dóór nertsen nu echt officieel een volksgezondheidsrisico geworden is. Omwonenden van nertsenfokkerijen moeten hierover dan ook echt beter geïnformeerd worden.”

De minister van LNV wijst in haar brief aan de Tweede Kamer op de mogelijkheid dat katten ook besmet kunnen raken en het virus kunnen verspreiden. Van der Wel: “Omwonenden moeten weten dat het verstandig is om hun katten binnen te houden, omdat die mogelijk het coronavirus kunnen verspreiden. Zelf zou ik natuurlijk ook graag weten of ik als omwonende risico’s kan lopen. Laten we in ieder geval niet dezelfde fouten maken als bij de Q-koortsuitbraak door hierin halve maatregelen te treffen.”.

Vanaf 2024 zijn pelsdierhouderijen verboden. Van der Wel stelt dat we er serieus aan moeten gaan denken om dit verbod eerder in te laten gaan: “Deze bedrijven vormen nu directe gezondheidsrisico’s voor mensen en voor de nertsen zelf, die natuurlijk ook erg te lijden hebben onder het virus. We moeten ons afvragen of dat opweegt tegen de economische winsten die dit kleine aantal ondernemers de resterende jaren nog kan maken."