Varkens pal naast nieuw ziekenhuis Roosendaal is levens­ge­vaarlijk!


18 mei 2020

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie de uitbreiding van een varkenshouderij, vlak bij de locatie van het nieuwe Bravis ziekenhuis in Roosendaal, tegenhoudt. De gezondheidsrisico’s van de korte afstand tussen de nieuwe stal en het ziekenhuis zijn te groot, stelt de partij, die zich beroept op adviezen van de GGD en de Gezondheidsraad. Statenlid Vlasveld: “De uit de kluiten gewassen Brabantse veehouderij heeft een serieuze negatieve invloed op de volksgezondheid, dat wordt steeds duidelijker. Dan is het gekkenwerk om nog eens ruim 2.000 varkens in een extra stal naast een nieuw ziekenhuis te zetten.”

Ziekenhuizen zijn beducht op de zogenoemde ‘ziekenhuisbacterie’ MRSA, omdat deze bacterie resistent is tegen vrijwel alle bekende antibiotica, waardoor patiënten niet met antibiotica behandeld kunnen worden. De Gezondheidsraad geeft aan dat de MRSA-bacterie vaker en in hogere concentraties worden aangetroffen in een straal van 1.000 meter rond varkensstallen. “Dan vraag je om problemen als je ruim binnen die afstand een varkensbedrijf hebt. De GGD adviseert bovendien niet voor niets om minimaal 250 meter afstand te houden tussen veehouderijen en verblijfplaatsen van mensen”, redeneert Vlasveld. Zij wil van Gedeputeerde Staten weten of zij deze uitbreiding, op enkele honderden meters afstand van de ziekenhuislocatie, verantwoordt achten.

Vlasveld vindt de uitbreiding van de varkenshouderij onverantwoord en ziet liever het hele bedrijf verdwijnen: “Een ziekenhuis is een plek waar veel mensen met een kwetsbare gezondheid komen en verblijven. In deze coronatijd is het nog duidelijker geworden dat de uitstoot van de immens grote Brabantse veesector onze gezondheid extra bedreigt. Laten we daar dan ook lering uit trekken.” Vlasveld wijst ook op de grotere kans op nieuwe, op mensen overdraagbare ziektes, als er meer varkens bij elkaar worden gezet: “Wetenschappers waarschuwen daar al jaren voor.” De Partij voor de Dieren vindt dat het daarom beter is om het hele bedrijf te saneren, zodat er helemaal geen extra risico’s voor de gezondheid zijn.