We stevenen af op drie verloren jaren


Reactie van Partij voor de Dieren op het coali­tie­ak­koord

7 mei 2020

De Partij voor de Dieren-fractie maakt zich grote zorgen over hoe het nieuwe college om zal gaan met de natuur, de dieren, het landschap, en de volksgezondheid. “Wij lezen in het bestuursakkoord dat de problemen rond veehouderij en stikstof opnieuw vooruit worden geschoven, dat de plannen voor de Brabantse natuur waarschijnlijk niet gerealiseerd gaan worden, en ook dat de provincie nog verder volgebouwd gaat worden met woningen en industrieterreinen”, aldus fractievoorzitter Marco van der Wel. “Het worden drie zware jaren, maar wij gaan ons volop inzetten om te redden wat er te redden is, aangezien dit college geen verantwoordelijkheid wil gaan nemen!”

De partij put enige hoop uit de Rijksinzet op de warme sanering van de veehouderij en de gelden die worden vrijgemaakt voor natuur. Van der Wel: “Het is maar goed dat dit nieuwe college zich aan de landelijke lijn moet conformeren, hoewel die wat ons betreft niet ver genoeg gaat. Wij verwachten niet dat dit college de stikstofproblematiek met de broodnodige urgentie gaat aanpakken. Sterker nog, ze schuiven de deadline voor het voldoen aan de emissie-eisen tot ná hun bestuursperiode, in 2024. Ze durven dus geen verantwoordelijkheid te nemen!”

Ook op het vlak van natuurbescherming, bij uitstek een kerntaak van de overheid, neemt de nieuwe coalitie geen verantwoordelijkheid, stelt Van der Wel: “ze willen de ‘natuuraanpak’ in dienst van de stikstofopgave stellen, terwijl het natuurlijk precies andersom zou moeten; alleen een flinke stikstofreductie door een forse krimp van het aantal landbouwdieren gaat de natuur echt redden. Dat dit college bovendien van ondernemers verwachten het Natuur Netwerk Brabant te realiseren is helemaal van de zotten. Het is in eerdere evaluaties aangetoond dat dit niet werkt. De (landelijke) overheid moet zelf de natuur realiseren, en dat kan ook met de miljarden die het Rijk nu heeft vrijgemaakt voor natuur.”

Een andere doorn in het oog van de Partij voor de Dieren is dat het nieuwe college inzet op de bouw van absurde aantallen nieuwe woningen. “Die woningen worden hoofdzakelijk gebouwd voor arbeidsmigranten, zo lezen we in de stukken van de provincie zelf, die uiteindelijk gaan werken in de grote XXL-distributiecentra waar we er al te veel van hebben, en die weinig werkgelegenheid bieden aan Brabanders. Dat er gebouwd wordt voor de Brabanders is pertinent onjuist. Ons landschap en de natuur komt door die bouwlust alleen maar verder onder zware druk te staan. Deze totaal onevenwichtige focus op economische groei is onhoudbaar en niet duurzaam, want de oppervlakte van onze provincie groeit niet mee met de economische honger van investeerders”, aldus Van der Wel.