Avondklok voor jagers verkleint risico op COVID én varkenspest


4 februari 2021

De Partij voor de Dieren wil opheldering van de provincie over de uitzondering die jagers hebben gekregen op de avondklok. Jagers mogen ’s nachts wel het bos in om wilde zwijnen dood te schieten, volgens eigen zeggen om de verspreiding van de Afrikaanse Varkenspest (AVP) te voorkomen. De Partij voor de Dieren wijst er op dat juist jagers, naast het risico op het verspreiden van corona, ook het risico op het verspreiden van AVP vergroten.

Statenlid Marco van der Wel wil van Gedeputeerde Staten weten of zij de Jagersvereniging gaat wijzen op de wetenschappelijke rapporten waarmee de menselijke invloed op verspreiding van de AVP is aangetoond. Daarnaast trekt Van der Wel de aangedragen reden van landbouwschade in twijfel: “Totdat de jacht op wilde zwijnen werd geïntensiveerd, zagen we een dalende trend in landbouwschade door wilde zwijnen. Nu er de afgelopen twee jaar intensiever wordt gejaagd, ook ’s-nachts en met vangkooien, is de schade ongekend hoog. Dat is logisch, want het is bekend dat dieren die bejaagd worden zich sneller gaan voortplanten, meer gaan eten, en zich over een groter gebied gaan verspreiden, dus juist de natuur uit en de landbouwgebieden in.”

Volgens het Partij voor de Dieren-Statenlid krijgen de jagers onevenredig veel bevoegdheden met het besluit om ook tijdens de avondklok ’s nachts te mogen jagen: “In de Faunabeheereenheid zitten ook vertegenwoordigers van terreinbeheerders en de Dierenbescherming. De standpunten van de jagers kennen we nu, wij willen ook die van de natuur- en dierenwelzijnsorganisaties horen.” De Partij voor de Dieren pleit voor beschermde leefgebieden voor wilde zwijnen, waar ze zonder jacht op natuurlijke wijze tot een natuurlijke evenwichtige populatieomvang kunnen komen.