Partij voor de Dieren wil actie van provincie tegen toename van proef­dieren


12 januari 2021

Het proefdiercentrum Charles River in ’s-Hertogenbosch breidt uit met extra laboratoria, en gaat daardoor veel meer dierproeven uitvoeren dan voorheen. De komende vijf jaar worden ruim 122.000 extra proefdieren onderworpen aan akelige proeven en daarna gedood. Statenlid Marco van der Wel hekelt dat de provincie hier niets tegen doet: “Straks zijn er drie en een half keer zoveel proefdieren als menselijke inwoners in Den Bosch!”

“Deze uitbreidingsplannen vallen ons koud op het dak, want het gaat lijnrecht in tegen het landelijke beleid naar juist mínder dierproeven. De provincie heeft dat doel ook onderschreven, maar doet er niets mee”, aldus Van der Wel. In totaal gaat het om ruim 388.000 proefdieren, waaronder een kwart miljoen ratten, tienduizenden konijnen, en honderden honden en katten. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie zich gaat inspannen om de uitbreiding van Charles River tegen te houden, omdat het niet strookt met het landelijk én provinciaal beleid. Daarnaast wil de partij dat er zo snel mogelijk een uitwerking komt van het beloofde plan van aanpak voor alternatieven voor dierproeven.

Begin 2019 antwoorde Gedeputeerde Staten op vragen van Van der Wel dat er die zomer een plan van aanpak zou komen om in Brabant het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven te bevorderen. De provincie gaf aan voorop te willen lopen in het landelijke beleid om proefdiergebruik terug te dringen. “Eind 2019 beloofde de gedeputeerde dat het plan er begin 2020 zou komen. We zijn nu een jaar verder en het is er nog niet. Ondertussen breidt het aantal dierproeven in Brabant steeds meer uit! En dat vinden we onacceptabel!” Van der Wel wil dat de provincie aan de bel trekt bij Rijksoverheid, om er voor te zorgen dat het aantal dierproeven niet toeneemt, maar daadwerkelijk wordt afgebouwd.

De proeven en de manier waarop de dieren hiervoor worden gehuisvest, veroorzaken ontoelaatbaar veel pijn, stress en sterfte bij dieren. Bovendien blijkt dat het merendeel (85%) van de gebruikte dierproeven niet leidt tot bruikbare resultaten, omdat dieren en mensen biologisch te veel van elkaar verschillen. Ook blijkt uit onderzoek dat vaak simulatiemodellen veel betere voorspellingen geven dan proeven op dieren. Om die reden heeft de Rijksoverheid ook een subsidieprogramma opgezet voor dergelijk onderzoek.