Weer varkens­baron Straathof uit Brabant!


21 december 2020

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie varkensbaron Straathof uit Brabant gaat weren. In één van de megastallen van de beruchte varkensindustrieel blijkt dat varkens worden gehouden zonder vergunning. Navraag bij de provincie bevestigen de signalen die de partij hierover opving. Statenlid Anne-Miep Vlasveld wil dat de provincie hiertegen hard optreed, en wil niets weten van gedogen en legalisatie: “Het gaat hier om een grootschalige ondernemer met een geschiedenis vol overtredingen.”

In Duitsland heeft Straathof (Sebava B.V.) een beroepsverbod wegens ernstige dierenmishandeling, waarop hij zijn stallen in Duitsland heeft verkocht. In Nederland heeft hij zijn bedrijf daarop uitgebreid met megastallen, waaronder het bedrijf in Lierop. De bekendste megastal van Straathof betreft ‘Knorhof’, waar in 2017 door een brand 20.000 varkens omkwamen. Ook in Nederland heeft de NVWA herhaaldelijk ernstige dierenwelzijnsovertredingen geconstateerd.

De omgevingsdienst heeft bevestigd dat het bedrijf in Lierop momenteel geen onderliggende Wnb-vergunning heeft. In reactie op navraag van Vlasveld bevestigt de provincie dat in de stallen toch dieren worden gehouden. “Zonder geldige vergunning is er sprake van illegale stikstofuitstoot”, vult Vlasveld aan. “Als we onze plannen voor stikstofaanpak en verduurzaming van de landbouw serieus nemen, kunnen we dit als provincie niet gaan zitten gedogen.”

Vlasveld wil dat Gedeputeerde Staten alle beschikbare middelen inzet om Straathof uit Brabant te weren: “Het kan niet zo zijn dat een veehouder met een dergelijke geschiedenis de regels aan zijn laars lapt, zonder dat de provincie hierop ingrijpt.”