Motie Afschot­verbod wilde zwijnen wegens Afri­kaanse varkenspest


9 november 2018

Motie Afschotverbod wilde zwijnen wegens Afrikaanse varkenspest


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 9 november 2018,

behandelend Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019;


overwegende dat

 • wilde zwijnen in het wild maar kleine afstanden afleggen;
 • het risico op verspreiding van de Afrikaanse varkenspest (AVP) naar Brabant door wilde zwijnen die al in Brabant leven nihil is;
 • de sprong die het AVP-virus gemaakt heeft, van de Baltische Staten en Oost-Polen naar België, alleen kan zijn veroorzaakt door menselijk handelen;
 • bijvoorbeeld één bloedspetter op de laars van een (gast)jager het virus snel richting Brabant kan doen verspreiden;
 • we voor het risico van verspreiding door jagers nu afhankelijk zijn van de vrijblijvende hygiënemaatregelen door jagers;
 • de bewegingsjacht voor veel onrust zorgt onder wilde zwijnen en dat de dieren door vluchtgedrag grotere afstanden afleggen;
 • het verminderen van de populatie wilde zwijnen in Brabant leidt tot het vrijkomen van aantrekkelijk leefgebied, wat instroom van wilde zwijnen stimuleert;
 • de jacht op wilde zwijnen niet bijdraagt aan het beperken van de kans op verspreiding van de AVP;
 • Provincie Overijssel besloten heeft om drukjacht niet preventief in te zetten;

roepen Gedeputeerde Staten op

 • beperkte bewegingsjacht niet toe te staan;
 • zich in te spannen voor de realisatie van (omheinde) zwijnenleefgebieden;
 • zich actief in te zetten voor het afschaffen van de nulstand voor wilde zwijnen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Paranka Surminski & Marco van der Wel


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD

Tegen

PvdA, LB, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP