Duide­lijkheid over mest­be­werking door cham­pig­non­kweker Gemert


19 september 2017

De Partij voor de Dieren wil van Gedeputeerde Staten (GS) weten of een door de gemeente Gemert-Bakel verleende vergunning voor een mestbewerkingsinstallatie in strijd is met provinciale regelgeving. Een champignonkweker in Gemert heeft de mestbewerker al in gebruik, maar de vraag is of deze op die locatie is toegestaan. Naar aanleiding van een bezwaarschrift heeft de partij schriftelijke vragen gesteld.

Mestbewerking is op de locatie van de champignonkweker in Gemert maar beperkt toegestaan. De locatie ligt namelijk in een groenblauwe mantel en dat is een gebied met speciale natuurwaarden. De partij heeft al eerder opheldering gevraagd over de mestbewerking door het bedrijf. Toch is de partij niet overtuigd door de beantwoording van GS. Statenlid Marco van der Wel: “GS stellen dat de mestbewerker op de locatie is toegestaan, omdat er alleen zogeheten ‘champost’ (champignonmest) afkomstig van het eigen bedrijf wordt bewerkt. Wij willen nu weten hoe de regels geïnterpreteerd moeten worden. Als blijkt dat voor de champignonkweek wel dierlijke mest van buitenaf wordt gebruikt, wat aannemelijk is, dan is een mestfabriek niet toegestaan op die locatie.”

> U vindt de vragen hier.