Afschot van ganzen ook in Brabant onrecht­matig?


20 oktober 2017

Deze week vernietigde de Raad van State (RvS) een ontheffing van de provincie Utrecht voor afschot van 23.000 grauwe ganzen. De ontheffing heeft veel overeenkomsten met een ontheffing die de provincie Brabant deze zomer heeft verleend. De Partij voor de Dieren wil weten of de bezwaren van de RvS ook van toepassing zijn op de Brabantse ontheffing. In dat geval zou deze direct ingetrokken moeten worden.

De onderbouwing voor het afschot van vele duizenden ganzen werd na het verlenen van de ontheffing al sterk bekritiseerd via schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren. Statenlid Paranka Surminski: “In de beantwoording draaiden Gedeputeerde Staten (GS) er vakkundig omheen, maar door de RvS-uitspraak zijn we nog meer overtuigd dat onze kritiek terecht is. GS hebben nu wat uit te leggen!” Surminski wil van GS ook een reactie op het schieten voor en na zonsopgang en -ondergang. De provincie staat dit toe, maar de RvS heeft nu uitgesproken dat het in strijd is met de Vogelrichtlijn.

De Partij voor de Dieren pleit al jaren voor een serieuze inzet van preventieve, diervriendelijke maatregelen om landbouwschade te voorkomen, maar de provincie blijft daar terughoudend in. Vooralsnog wordt er vooral naar het geweer gegrepen, ondanks dat de cijfers de effectiviteit hiervan niet onderbouwen. Surminski: “De cijfers geven aan dat de landbouwschade de laatste jaren steeds verder afneemt, terwijl het aantal ganzen toeneemt. Dan is het besluit om duizenden ganzen af te schieten vanwege landbouwschade niet te onderbouwen. De RvS heeft dit inzake Utrecht gelukkig erkend.”

> U vindt de vragen hier.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Duidelijkheid over mestbewerking door champignonkweker Gemert

De Partij voor de Dieren wil van Gedeputeerde Staten (GS) weten of een door de gemeente Gemert-Bakel verleende vergunning voo...

Lees verder

Zonder ZLTO kansen voor mens en dier

De boerenbelangenbehartiger ZLTO heeft haar steun ingetrokken aan de BZV (Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij). Volgen...

Lees verder