Zonder ZLTO kansen voor mens en dier


31 oktober 2017

De boerenbelangenbehartiger ZLTO heeft haar steun ingetrokken aan de BZV (Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij). Volgens de Partij voor de Dieren biedt dit kansen om de eisen voor uitbreidingen van stallen verder aan te scherpen ten gunste van mens, dier en milieu. De partij wil onder meer weten of er door het wegvallen van ZLTO mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld risico’s op stalbranden te verkleinen en de volksgezondheid te vergroten en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Vanaf de inwerkingtreding van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) – een systeem waarmee veehouders uitbreidingsruimte kunnen verdienen – is bepaald dat deze regelmatig wordt aangescherpt. Het doel hiervan is om de veehouderij stapsgewijs te verduurzamen, maar de Partij voor de Dieren heeft hier vanaf het begin geen vertrouwen in gehad. Vorig jaar bevestigde een evaluatie van de provincie dat de BZV amper bijdraagt aan verduurzaming van de veehouderij. Nu er niet langer rekening gehouden hoeft te worden met de boerenbelangenorganisatie ZLTO, kan de BZV mogelijk wel effectief worden door hem echt toe te spitsen op dierenwelzijn, natuur en volksgezondheid, denkt de Partij voor de Dieren.

Fractievoorzitter Marco van der Wel wijst op de noodzaak van maatregelen tegen stalbranden en gezondheidsrisico’s: “Het wordt hoog tijd dat de provincie pro-actief inzet op voorkoming van de vreselijke stalbranden, in plaats van afwachten wat de regering doet. De minimale afstand tussen veehouderijen en woningen moet ook worden aangescherpt, in lijn met het advies van de GGD, die de BZV nog wel steunt.”

> U vindt de vragen hier.