Nijnsel onleefbaar door concen­tratie aan mega­stallen


1 november 2017

De Noord-Brabantse fractie van de Partij voor de Dieren vraagt vandaag aan het college van Gedeputeerde Staten om haar verantwoordelijkheid te nemen voor de inwoners van Nijnsel. Als het aan de gemeente Meierijstad ligt, komt binnenkort de zesde megastal op een lijn van 1500 meter in het dorp. Zoveel gehouden dieren op korte afstand van elkaar hebben nog onbekende gezondheidseffecten tot gevolg en zorgen voor veel overlast.

Re-Aktiegroep de Bleieven heeft de provincie aangeschreven met de vraag om de komst van de stal tegen te houden. Door de hoge blootstelling aan ziektekiemen en extra geuroverlast van de nieuwe stal wordt de woonsituatie voor hen onleefbaar. De provincie, hoewel niet het bevoegde gezag voor de megastal, heeft een zorgplicht voor de gezondheid van de inwoners van Noord-Brabant. De Partij voor de Dieren vindt daarom dat de provincie de bouw van de megastal in Nijnsel moet tegenhouden.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Marco van der Wel spreekt van een krankjorum plan voor een megastal: ‘Meierijstad is hard op weg om een onleefbare gemeente te worden. De gezondheid van mensen wordt in gevaar gebracht door onverantwoordelijk gemeentelijk beleid. De provincie moet ingrijpen en de groei van de veehouderij in Nijnsel op slot zetten.’’

Volgens de Partij voor de Dieren moet ook het bestemmingplan van Nijnsel op slot worden gezet. De bouw van nieuwe stallen en uitbreidingen van oude stallen kan dan worden tegengegaan om de gezondheid van mensen in de omgeving te beschermen. De Partij voor de Dieren is ook voorstander van het sterk terugbrengen van de veestapel, om zodoende de kern van het probleem aan te pakken.

> U vind het persbericht hier.

Wij zijn tegen:

Gerelateerd nieuws

Zonder ZLTO kansen voor mens en dier

De boerenbelangenbehartiger ZLTO heeft haar steun ingetrokken aan de BZV (Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij). Volgen...

Lees verder

Opinie: Mes en vork in strijd tegen de mestfraude

Al decennialang draait de samenleving op voor problemen die zijn veroorzaakt door de industriële veehouderij. Keer op keer wo...

Lees verder