Bestuurs­ak­koord 2019-2023


14 juni 2019

Voorzitter,
We voelen ons een beetje als toeschouwer in een aflevering van Heel Holland Bakt, waarin vijf kandidaten samen een grote taart bakken. De boodschap van deze bakwedstrijd is duidelijk: we kiezen voor kwaliteit. Met kwaliteit kun je de jury overtuigen, en ook de kijkers thuis (de Brabanders).

Bij een goede taart is veel afhankelijk van de bakkers, de voorbereiding, het bakproces, en natuurlijk de ingrediënten. Voor ons zijn de belangrijkste ingrediënten: gezondheid, leefbaarheid, duurzaamheid, dierenwelzijn, en natuur en milieu. Het zijn noodzakelijke ingrediënten, en je proeft het meteen als deze ingrediënten er niet voldoende in zitten. Je kunt de afwezigheid niet verhullen, daar trapt de jury niet in.

Gezondheid, Leefbaarheid, Duurzaamheid
Belangrijk bij het bakken is dat je eerlijk bent over de ingrediënten, en dat je niet om de hete brei heen draait. Onze consumptie is al jaren te hoog en het ecologisch plafond is overschreden. Feitelijk hebben we decennia lang op de pof geleefd. Dat maakt onze planeet kwetsbaar. Het planbureau voor de leefomgeving laat zien dat in delen van Nederland de luchtkwaliteit is verbeterd, maar in delen met veel vee en veel industrie niet.

Bij klimaatverandering gaat het akkoord over maatregelen aan de achterkant, zoals het opvangen van droogte en het opwekken van duurzame energie, maar niet over het structureel terugdringen van de bron van uitstoot van broeikasgassen.

Er wordt bijvoorbeeld niet ingezet op de noodzakelijke krimp van het aantal landbouwdieren en Eindhoven Airport maar wel op meer provinciale wegen, meer logistieke blokkendozen en extreem veel woningbouw. Met alle negatieve effecten op het klimaat en ons ecosysteem. Als dit uw signatuuropdracht is, dan bent u een soufflé aan het bakken, met heel veel gebakken lucht. Dat is jammer.

Landbouw
Heel Holland Bakt kent ook een technische opdracht. De ingrediënten zijn bekend, maar niet hoe je ze moet gebruiken. In het onderdeel landbouw zitten mooie, goede ingrediënten: provinciale gronden alleen nog verpachten aan kringlooplandbouw; kringlopen op zo klein mogelijke schaal sluiten, en; daar een ‘stimulerend’ beleid op voeren.

Maar deze opdracht is niet compleet, wat mist is het hoofdingrediënt: een doelgerichte aanpak op het houden van minder landbouwdieren, zodat bijvoorbeeld industriële mestbewerking niet nodig is.

Het Rijk heeft 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een warme sanering. Dat is een enorme kans voor een directe aanpak, het houden van veel minder dieren, om zodoende alle problemen op het gebied van dieren, natuur en milieu aan te pakken.

In Heel Holland Bakt zijn de recepten meestal vegetarisch en steeds vaker veganistisch. Dat is leerzaam, ook voor u, want een belangrijke oplossing voor de voedselcrisis zit hem in het meer plantaardig eten. Goed voor de mensen, voor het klimaat én goed voor de dieren! De Gelderse bakkers zijn ons al voorbij gegaan. Zorg dat u die boot niet mist!

Dierenwelzijn
Als het gaat om dierenwelzijn, gaat het niet alleen om de veehouderij, maar ook om de jacht, de opvang van inheemse dieren en dierproeven. Wat eigenlijk een spektakelstuk van Heel Holland Bakt had moeten zijn, zien we onvoldoende terug.

Om te beginnen missen we bijvoorbeeld een gedeputeerde dierenwelzijn. U wilt net als wij geen stalbranden, en dat lukt alleen als er minder vrijblijvende afspraken komen, en meer bindende regelgeving. U heeft de (oven)handschoen hier opgepakt, laat deze dan ook niet vallen. De opvangcentra voor inheemse dieren, zoals vogels, egels, vleermuizen, staat het water nog steeds aan de lippen, en wij vragen u om deze centra opnieuw te ondersteunen.

Het is ook goed te zien dat er bij subsidieverlening ook ethische keuzes gemaakt zullen worden, en bovenaan ons lijstje betekent dat in ieder geval geen subsidies meer voor dierproeven. Als laatste zien we dat het schandalige jachtbeleid door gaat, waardoor jaarlijks tienduizenden dieren nodeloos worden doodgeschoten, terwijl de feitelijke onderbouwing daarvoor nog steeds ontbreekt.

Natuur
Een ingrediënt wat de taart bindt is wat ons betreft natuur. Een ingrediënt dat je niet moet verdunnen, maar puur moet inzetten. Natuur heeft waarde van zichzelf. Als u wilt dat mensen recreëren in de natuur, zorg dan voor extra recreatienatuur, buiten het Natuur Netwerk Brabant.

Concentreert u zich bij natuur op de aankoop van zo veel mogelijk grond en kleur ook buiten de lijntjes van het Natuur Netwerk Brabant. Het is goed om 2500 hectare bos aan te planten, maar ook de 3000 hectare bos die de afgelopen vijf jaar in Brabant zijn gekapt moeten ook terug. Stop met het programma Ondernemende Natuur, vooral omdat blijkt dat het programma duur en niet effectief is. Natuur vraagt de nodige baktijd en het is sterk aan te raden om zo snel mogelijk te beginnen.

Diversiteit
Er wordt in het bestuursakkoord meermaals gesproken over ‘alle Brabanders’ en het verkleinen van onderlinge verschillen. Wat dan opvalt is dat nergens expliciet wordt gesproken over diversiteit en inclusiviteit, als het gaat om afkomst, gender, seksuele oriëntatie en religie. Wat ons betreft mag hier expliciet meer aandacht voor komen, bijvoorbeeld onder de noemer veiligheid. Elk onderdeel van de taart is even belangrijk, en deze taart kan wel wat extra kleur gebruiken.

Dank u wel.