Inclusie, gelijk­waar­digheid en mededogen


Mededogen en respect ziet de Partij voor de Dieren als belangrijke maatstaven binnen onze samenleving. Daar waar sprake is van achterstelling van groepen, is het een taak van de overheid om vol in te zetten op volwaardige participatie en gelijke behandeling.

Mensen van elke levens- of geloofsovertuiging, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriëntatie moeten zich vrij en veilig kunnen voelen. Mensen met een functiebeperking moeten volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. Ook Noord-Brabant heeft een rol in Nederlands slavernijverleden. Deze geschiedenis moeten we onder ogen zien.

Het standpunt Inclusie, gelijkwaardigheid en mededogen is onderdeel van: Rechtvaardige economie, bloeiende samenleving, open overheid