Motie Uitvoering regen­boog­stem­bus­ak­koord


8 september 2023

Motie: Uitvoering regenboogstembusakkoord


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 september 2023,

behandelend Bestuursakkoord 2023-2027;


constaterende dat

  • vrijwel alle huidige coalitiepartijen voorafgaand aan de laatste PS-verkiezingen het regenboogstembusakkoord van de COC-afdeling in Brabant hebben ondertekend;
  • vrijwel alle coalitiepartijen hebben beloofd zich in te spannen om de maatregelen van het regenboogstembusakkoord uit te voeren, waaronder het verantwoordelijk maken van één van de leden van het college voor LHBTI+-beleid;

overwegende dat

  • het nakomen van expliciete beloftes, gedaan tijdens verkiezingscampagnes, ten goede komt aan de geloofwaardigheid van de politiek;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • om, in lijn met het regenboogstembusakkoord, één van de leden van het college verantwoordelijk te maken voor LHBTI+-beleid;
  • dit lid van het college erop te laten toezien dat de punten van het regenboogstembusakkoord worden uitgevoerd;

en gaan over tot de orde van de dag.


Nikky Hamerslag,
Partij voor de Dieren

Inge Vossen,
Volt


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, CDA, GL, SP, LB, PvdA, Volt, VVD

Tegen

BBB, JA21, FvD, CU-SGP, PVV

Lees onze andere moties

Actuele motie Bescherm de Bever in Brabant en zet in op Preventie, Preventie, Preventie

Lees verder

Motie Intrinsieke waarde dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer