Begroting 2021


13 november 2020

Het is een unieke situatie waarin 28 zetels van de coalitie bij elkaar zo’n 40.000 stemmen minder hebben gekregen dan de hele oppositie. In die zin heeft de oppositie de populair vote zullen we maar zeggen. toch wel verrassend. Reden te meer voor de coalitie om geluiden uit die oppositie serieus te nemen.

Het belang van natuur is door veel partijen erkend. Hoe we verder gaan is vooral een politieke afweging geworden, een strijd lijkt het wel. Jammer voor deze kerntaak. Voor de Partij voor de Dieren staat met stip boven aan: we gaan alle doelen voor natuur op tijd halen. Afspraak is afspraak.

Er komen steeds meer windturbines bij en dat baart ons zorgen. Niet dat we tegen windenergie zijn, maar wat ons betreft staat zorgvuldigheid voorop. Zorgvuldigheid voor mens én dier. We dienen daarom een motie in, samen met Forum voor Democratie en PvdA, en met steun van SP, om alle mogelijke en relevante mitigerende maatregelen op te nemen in het vergunningentraject, en deze ook te monitoren. Wettelijk kunnen en mogen we dat, vanuit het belang van dieren is het zeer wenselijk.

Dieren in de natuur kunnen wel een steun in de rug gebruiken. De cijfers laten zien dat steeds meer gewonde dieren in een opvangcentrum terecht komen. Veel dieren komen in deze centra terecht door interactie met de mens. De wetgever heeft een zorgplicht voor een ieder opgenomen in de wet. Tegelijkertijd mogen wij als individu geen dieren uit het wild opvangen. Dat doen deze centra voor ons. Samen Forum voor Democratie, PvdA, SP, PVV en VVD dienen we een motie in om die centra de komende periode te steunen, maar ook, en dat is net zo belangrijk, samen de andere provincies aan te sturen op een landelijke regeling met het Rijk.

We willen graag de landbouwtransitie blijven ondersteunen, kansen voor boeren, bedrijven en inwoners. Van grond tot mond. Boeren en burgers bij elkaar brengen. Made in Brabant. We ondersteunen, wat ook het college noemt, natuurinclusieve landbouw en eiwittransitie. Landbouw is economie, volgens mij is iedereen het daar over eens. We dienen met die strekking een motie in met D66, PvdA, SP en GroenLinks om vanuit economie stevig in te zetten op het programma Landbouw en Voedsel én de eiwittransitie.

Het college heeft het over diep, breed en rondkijken. Dit geldt niet alleen voor buiten deze zaal maar ook hier binnen. Kijk ook naar de voorstellen van de oppositie, die vertegenwoordigen tenslotte de meerderheid.