Beleids­kader Mobi­liteit: ‘Koers 2030’


6 november 2020

Voorzitter,
We zullen allemaal een stapje terug moeten doen om vooruit te komen.

CO2-reductie
De Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat laat zien dat de CO2-emissie van wegverkeer in Brabant van 1990 tot 2018 is toegenomen van 3.6 miljoen ton naar 5.3 miljoen ton. Brabant is de enige provincie waar de CO2-uitstoot ongeremd blijft toenemen.

De 50% C02-reductie die we ons als provincie als doel hebben gesteld komt snel dichterbij. We hebben nog maar tien jaar. 50% is dan al een behoorlijke opgave, maar in praktijk moeten we nog meer reduceren. Een simpel rekensommetje laat zien dat we qua wegverkeer ten opzichte van nu een reductie van wel 66% moeten realiseren.

Werk aan de winkel dus! Gaan we dat halen met de nog weinig concrete woorden over gedragsverandering? We moeten echt flink onze kilometers op de wegen minderen om de klimaatdoelen, die we onszelf hebben gesteld, te behalen. CO2-schaamte en vliegschaamte zou gemeengoed moeten worden.

Elektrisch rijden
Drastisch minder rijden is de ene kant van de medaille. De andere kant is de elektrificering van het wegverkeer. Dat wordt ook genoemd in dit beleidskader. De provincie wil het goede voorbeeld geven. Om dit goede voorbeeld te geven; hoe staan Gedeputeerde Staten ten opzichte van een volledig elektrisch wagenpark van de Provincie en zelf energie opwekken ten behoeve daarvan?

Vrachtverkeer
Logistieke hubs aan de rand van de stad, goederenafhaalpunten in wijken, nul emissie-stadslogistiek in 2025, logistiek als dienst. Allemaal termen die voorbij komen in de Koers Mobiliteit. Bij de discussie rondom de XXL-distributiecentra werd het al kort aangestipt. De groeiende e-commerce vraagt steeds meer van ons, zowel qua ruimte als ook qua mobiliteit.

Hoewel ik de aangedragen oplossingen uit de Koers Mobiliteit omarm legt het niet de vinger op de zere plek. Ja, het helpt op het gebied van uitstoot en de leefbaarheid in de kernen maar een vrachtwagen neemt nou eenmaal ruimte in, of die nou op diesel of een elektromotor rijdt en de ruimte in Brabant is schaars.

Niet alleen het aantal burgers op de weg neemt toe maar ook het aantal privégoederen zoals pakketjes, boodschappen, maaltijden, noem maar op. Ook hier geldt, we moeten een stap terug doen om vooruit te komen. Niet alles kan. Om de Aarde leefbaar te houden moeten we keuzes maken. Oneindige behoefte gaat niet meer. Graag hoor ik welke keuze de gedeputeerde gaat maken om de voorgenomen gedragsverandering in gang gaat zetten.

Tot slot, voorzitter.
Door het vastleggen van deze koers omhelzen we ook de extra ambities verkeersveiligheid 2020-2023. In dat kader wil ik nog gezegd hebben dat het kappen van bomen noch het welzijn van de burgers, noch de verkeersveiligheid dient. Dank u wel.