Meer­ja­ren­per­spectief Ontwik­kel­be­drijf 2020


6 november 2020

175 Miljoen euro in 2 en een halve minuut, dan kun je alleen de kern weergeven. Wat ons betreft moet de provincie zich meer richten op de kerntaken.

Het Ontwikkelbedrijf presenteert een aanzienlijk eenzijdig programma gericht op vooral economische ontwikkeling. De provincie bemoeit zich met van alles en nog wat, doet grote investeringen en neemt aanzienlijke risico’s.

De provincie speelt graag projectontwikkelaar en ondernemer met belastinggeld. Een voorbeeld zijn de vele industrieterreinen, goedkope gronden voor meer van hetzelfde, zoals de XXL-blokkendozen, ten koste van het landschap, zoals in Heesch West, Wijkevoort, etc.

Wat je ziet is dat de provincie deels uitvoerend is, deels financier, en deels vergunningverlener. Dat bijt elkaar flink, want we moeten de provinciale belangen verdedigen, zoals natuurbescherming en ons landschap.

Het moet niet zo zijn dat we een provincie hebben die bedrijven door en langs de regels werken zonder een fair balans en een gelijk speelveld. Voorbeeld is ook de ontwikkeling van een nieuw industrieterrein voor Roodenburg Polymers in Oosterhout. Dicht gelegen tegen de natuur is daar weldegelijk sprake van aantasting van het landschap en de natuur.

We zien ook dat provinciale Staten daarin te weinig wordt meegenomen. We moeten dus beter naar de verschillende projecten gaan kijken.

We vinden de projecten met sociaal rendement wel passen, ook omdat veelal monumenten opgeknapt worden, en monumentenzorg is wel een kernthema voor de provincie.

Er moet wel een beter afwegingskader komen en dat Provinciale Staten meer, met elkaar, op de details moeten gaan letten.