Actuele motie ‘Geef de Brabantse wasberen een mooi plekje’,


9 april 2021

Laten we beginnen met het belangrijkste: het gaat goed met wasbeer Walt uit Vught en hopelijk ook met de andere wasbeer uit Vught.

Als provincie hebben we de opdracht om wasberen uit de natuur te verwijderen en daarbij hebben wij twee keuzes: ofwel doden door afschot, ofwel vangen en opvangen.

Vorig jaar mei hebben we als Provinciale Staten unaniem een motie aangenomen voor blijvende aandacht voor dierenwelzijn, waarbij het verbeteren van dierenwelzijn in de gehele breedte onze blijvende aandacht behoeft, en de opdracht aan GS om dierenwelzijn de komende jaren prioriteit te geven. Nu staan we voor zo’n keuze voor dierenwelzijn, gevoed door de pers en door de wasberen zelf natuurlijk, omdat het hier gaat over leven of dood voor de wasberen.

Onderzoek van de Universiteit Wageningen laat zien dat de aantallen wasberen in Brabant vanaf 2009 laag zijn en stabiel en dat veel wasberen niet direct uit het wild komen, maar zijn ontsnapt of uitgezet, en dat willen we natuurlijk niet. Het verhaal van Walt uit Vught laat zien dat vangen en opvangen succesvol kan. Sterker nog: de provincie Limburg doet dat al jaren. En ook laat het zien dat het op veel waardering van inwoners in Nederland kan rekenen; 'Brabant branding', zullen we maar zeggen.

Wij denken dat dit het juist moment is om het beleid aan te passen, het vangen van wasberen de norm te maken en net als Limburg een kleine vergoeding daarvoor vrij te maken.


De motie vind u hier.

Interessant voor jou

Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022

Lees verder

Vooroverlegreactie inzake Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer