Voor­over­leg­re­actie inzake Rijks­in­pas­singsplan Zuid-West 380 kV Oost


9 april 2021

Het is wel eens goed om buiten de kaders van een voorstel te gaan kijken, want in 2018 hebben we hier ook wel eens over gesproken en toen hebben wij uitgezocht dat er een capaciteit is op het netwerk van 2,5 gigawatt, en er wordt ons nu aangepraat dat er te weinig vermogen is.

Als je kijkt wat er op het net zit, in het verleden nog kolen, nucleair, gas en wind, waarvan nucleair en gas samen 80 procent zijn van wat er over het net vervoerd wordt, en wat ons betreft gaan we stoppen met nucleair, zoals de afspraken zijn, en ook stoppen met gas, omdat het niet duurzaam is, en dan blijft er toch een enorme capaciteit over op dat net, dat er nu al ligt. Dat hebben we toen al gezegd en nu ligt er toch een concreet voorstel, waar we toch wel de nodige aanpassingen zouden willen zien.

Er zijn nog steeds enkele knelpunten. Hoewel er nog wel een klein beetje kan worden geschoven met de masten, omdat de hartlijn toch wel vastligt, constateren we in ieder geval dat er nog een aantal knelpunten zijn. We constateren ook dat gevoelige locaties, scholen en kinderopvang, niet geraakt worden door dit voorstel. Aan de andere kant zien we ook dat er bijvoorbeeld bij het buurtschap Kattenkraam nog wel mogelijkheden zijn. Als ik dan hoor dat het een bedrag kost van elf miljoen euro om dat te verbeteren, dan denken wij dat we er zeker naar moeten kijken om dat te investeren.

Wat ons betreft is goed rekening gehouden met natuur en landschap, hoewel de route bij Loon op Zand naar Tilburg wel loopt door Huis ter Heide, en dat baart ons wel grote zorgen. Ik wil van GS graag horen dat zij beloven zich stevig in te zetten voor compensatie en mitigatie, want we willen echt een stevige plus zien als het gaat om natuurcompensatie, en dat mag wat ons betreft bovenwettelijk zijn. Nu is het 24,6 hectaren, maar we willen eigenlijk wel veel meer zien, ook vanwege de trafogebouwen en de opstartpunten bij Tilburg, samen al zeven hectaren aantasting in het Natuurnetwerk. Als laatste vragen we aan GS om toch te pleiten voor voldoende maatregelen, nog meer dan nu, voor de dieren, de vogels, met name ook individuele soorten, zoals bijvoorbeeld de zeearend en de lepelaars, die heel erg gevoelig zijn voor hoogspanningsleidingen.

Tot zover wat ons betreft een aantal verbeterpunten die we graag mee willen geven. Ik hoor graag van het college wat ze daarmee kunnen doen.