Motie Dierendag is Faunadag


1 oktober 2021

Motie: Dierendag is Faunadag


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 1 oktober 2021;

behandelend Statenvoorstel 54/21 Tweede Bestuursrapportage 2021;


constaterende dat

overwegende dat

  • PS vooralsnog niets over de uitvoering van de motie hebben vernomen;
  • opvangcentra voor inheemse dieren het water aan de lippen staat;
  • een evaluatie uitgevoerd voor de provincie Noord-Brabant laat zien dat er gemiddeld 50.000 euro per jaar nodig is;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • op 4 oktober (dierendag) 2021 een bedrag van 50.000 euro over te maken aan Fauna Opvang Brabant;
  • hiervoor dekking te zoeken binnen de bestaande middelen;


en gaan over tot de orde van de dag.

Marco van der Wel
& Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Groep Rutjens, PVV

Tegen

Groep de Bie, FvD, PvdA, GL, LB, VVD, CDA, SP, D66, 50+, CU-SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Indicator voor schone lucht

Lees verder

Motie Natuur heeft lang genoeg gewacht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer