Amen­dement Opvang wilde inheemse dieren Noord-Brabant


16 november 2012

Amendement Nota ‘Opvang wilde inheemse dieren Noord-Brabant’

De Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 november 2012;

kennis genomen hebbende van Statenvoorstel 62/12A ‘’Begroting 2013 en najaarsbrief”;

Overwegende
Dat het noodzakelijk is om het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren inzake opvang van inheemse dieren in nood tot 2015 te financieren;
Constaterende
Dat zich in de begroting 2013 voldoende begrotingsruimte bevindt;
Amenderen de begroting als volgt:
De uit Statenvoorstel 61/12A ‘’Nota opvang wilde inheemse dieren’’ voortvloeiende lasten te financieren uit de in de najaarsbrief 2012 vermelde begrotingsruimte:
a. € 300.000 eenmalige stimuleringssubsidie;
b. € 115.000 per jaar cofinanciering;
c. € 35.000 per jaar subsidie voor de vervoerskosten;
d. de jaarlijkse financiering vast te stellen voor een periode van 3 jaren.

En gaan over tot de orde van de dag.


ir. M.C. van der Wel
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

SP, PvdA, PVV, OSF, PvdD, GL, 50+

Tegen

VVD, CDA, D66

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer