Motie Positief de toekomst in


12 november 2021

Motie: Positief de toekomst in


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 5 november 2021;

Behandelend het Statenvoorstel 55/21 Begroting 2022 Provincie Noord-Brabant;


overwegende dat

  • de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid energiepositief bouwen mogelijk maken;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • uit te dragen om ook te streven naar energiepositief bouwen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Zet het natuurnetwerk spontaan in bloei

Lees verder

Motie Solar carports rond het Provinciehuis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer