Motie Positief de toekomst in


12 november 2021

Motie: Positief de toekomst in


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 5 november 2021;

Behandelend het Statenvoorstel 55/21 Begroting 2022 Provincie Noord-Brabant;


overwegende dat

  • de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid energiepositief bouwen mogelijk maken;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • uit te dragen om ook te streven naar energiepositief bouwen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen