Motie Zet het natuur­netwerk spontaan in bloei


5 november 2021

Motie: Zet het natuurnetwerk spontaan in bloei


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 5 november 2021;

behandelend het Statenvoorstel 55/21 Begroting 2022 Provincie Noord-Brabant;


constaterende dat

  • we achterblijven met het behalen van de doelen voor realisatie van het NNB;
  • de deadline van 2027 met de dag urgenter wordt;
  • tijdelijke natuur op verschillende bedrijventerreinen succesvol is gebleken;

overwegende dat

  • het concept tijdelijke natuur ook een positieve bijdrage kan leveren bij de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Brabant;
  • bijvoorbeeld wanneer niet alle gronden verworven (kunnen) worden, vervolgens een groter deel niet kan worden ingericht;
  • gekozen kan worden om een deel van de gronden niet meer te verpachten, om zo spontaan tijdelijke natuur te laten ontstaan;
  • door flora en fauna op deze wijze een tijdelijk leefgebied te geven, een nagenoeg kostenneutrale bijdrage kan worden geleverd aan de versterking van de biodiversiteit;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • het concept tijdelijke natuur toe te passen bij de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Brabant;
  • Provinciale Staten hierover te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Groep Rutjens

Tegen

Groep de Bie, FvD, PvdA, GL, LB, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Maak de pachtgronden langdurig aantrekkelijk

Lees verder

Motie Positief de toekomst in

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer