'EDGE' in Eindhoven gaat over het randje van natuur­be­scherming


23 juni 2021

Met de komst van woon- en werkcomplex EDGE, pal aan de oever van de Dommel in Eindhoven, zal de natuur aan ruimte moeten inboeten. Als het plan doorgaat wordt de Ecologische Verbindingszone aangetast, verdwijnt er groen en worden gezonde, volwassen bomen geveld. De Partij voor de Dieren in Noord-Brabant vraagt aan het college van Gedeputeerde Staten waarom ze akkoord zouden gaan met dit onzalige plan.

Volgens de partij zou het plangebied volgens eerdere afspraken moeten worden ingericht als Ecologische Verbindingszone (EVZ), maar dat gaat met de plannen voor EDGE van de baan. Dat is voor de Partij voor de Dieren volstrekt onacceptabel en niet te rijmen met de afspraken die er zijn over het halen van de natuurdoelen in Brabant. Volgens Statenlid van de Partij voor de Dieren Marco van der Wel is het vijf voor twaalf voor de natuur in Brabant en geldt dat elke EVZ telt en dus gerealiseerd moet worden. Bovendien is er volgens de partij afgesproken dat de EVZ rond de Dommel volledig in stand zou blijven, dat is recent nog besproken tijdens de behandeling van de plannen rond Fellenoord.

Daarnaast zouden er in het gebied 14 grote bomen moeten worden gekapt, waaronder platanen en paardenkastanjes, en een aantal andere bomen worden gekortwiekt. Volgens de Partij voor de Dieren is dat onbegrijpelijk in het licht van de klimaatcrisis en in het bijzonder de hittestress waar de Eindhovense binnenstad mee te kampen heeft. Volgens Statenlid Van der Wel maakt de gemeente Eindhoven hier absoluut geen goede beurt mee als het groen op deze manier de vernieling in wordt geholpen.

De inconsistentie in de bescherming van natuur steekt de partij. In de ontwikkeling van wijk Fellenoord geldt de afspraak tussen provincie en gemeente Eindhoven, dat er geen groen verloren gaat in en rond de Dommel. Deze afspraak blijkt niet te gelden voor de bouw van EDGE. Fractievoorzitter Marco van der Wel: "Met de ontwikkeling van EDGE gaan ze echt over het randje als het gaat om behoud van natuur. Mijn oproep is: gemeente Eindhoven en provincie Brabant, houd je aan de eerdere afspraken over bescherming en inrichting van onze natuurgebieden en zeker voor de Dommel!"

Gerelateerd nieuws

Massaal afschot van vogels in Oudenbosch moet stoppen!

In Oudenbosch (gemeente Halderberge) worden op een landbouwperceel vlak naast de bebouwde kom allerlei soorten vogels uit de ...

Lees verder

Inspirerende expertmeeting over belang en kansen van eiwittransitie

Tijdens een expertmeeting voor Provinciale Staten, georganiseerd op verzoek van Partij voor de Dieren- Statenlid Anne-Miep Vl...

Lees verder