Inspi­re­rende expert­meeting over belang en kansen van eiwit­tran­sitie


De Brabantse toekomst is plant­aardig!

9 juli 2021

Tijdens een expertmeeting voor Provinciale Staten, georganiseerd op verzoek van Partij voor de Dieren- Statenlid Anne-Miep Vlasveld, zijn alle fracties uitgebreid geïnformeerd over de verschillende aspecten van de eiwittransitie; de verschuiving van de consumptie van dierlijke naar plantaardige eiwitten. Van het belang voor de strijd tegen de biodiversiteits- en klimaatcrisis, tot aan de economische kansen voor Brabantse boeren; het kwam allemaal aan de orde. Inleidingen en pitches werden gegeven door (ervarings)deskundigen als Jeroen Willemsen (Foodvalley NL), Harry Aiking (VU), Veerle Vrindts (ProVeg) en Henk Kerkers (Boer Henk).

Met tevredenheid kijkt Anne-Miep terug: "Motiverend om te zien dat de woordvoerders van veel andere partijen zich lieten inspireren en enthousiasmeren over dit belangrijke en invloedrijke onderwerp. Er zijn veel zaadjes geplant, en dit opent deuren naar meer provinciaal beleid voor een verhouding van plantaardige en dierlijke eiwitten die beter is voor dier, natuur en klimaat." Veel partijen hoefden al niet meer van de noodzaak van de eiwittransitie overtuigd te worden en zijn vooral nieuwsgierig naar wat de provincie kan bijdragen.

Als eerste inleider gaf prof. dr. Harry Aiking direct duiding aan het grote belang van de eiwittransitie. De huidige voedselconsumptie gaat de grenzen van de ecologische draagkracht al te buiten, en in de toekomst wordt het nog erger, tenzij we efficiënter omgaan met eiwitten, met name door onszelf plantaardiger te voeden.

Als innovator, verbinder, inspirator en ondernemer maakt Jeroen Willemsen al ruim 20 jaar werk van de eiwittransitie. Hij vergeleek de eiwittransitie met de energietransitie, die een kantelpunt bereikte toen in 2011 de gloeilamp in de ban ging. Net als bij de gloeilamp is er bij de huidige mate waarin we dierlijk voedsel eten sprake van grote verspilling; niet enkel van energie, ook van eiwitten en stikstof. Wat Willemsen betreft komt er een nieuwe SDE; de Stimulering Duurzame Eiwitten.

De aanstekelijk enthousiaste, Brabantse groentekweker Boer Henk vertelde trots over zijn boerenbedrijf ‘Bijzonder Brabants’. Hij verbouwt ontelbaar veel verschillende soorten kruiden en groenten en hij pioniert met eiwitrijke lupine. Akkerbouwers Jolanda Raaijmakers en Jan de Haas vertelden over hun ervaringen met het verbouwen van soja en veldbonen op Brabantse grond.

Over de veelbelovende kansen van het telen van eendenkroos, als snelgroeiend, eiwitrijk watergewas, vertelde Ingrid van der Meer van Wageningen Plant Research (WUR). Peter Schouten van het internationaal opererende bedrijf Schouten Europe vertelde over de ontwikkelingen op de markt van plantaardige vleesopvolgers.

Met name Veerle Vrindts van de internationaal actieve organisatie ProVeg gaf concrete voorbeelden van hoe de provincie kan bijdragen aan het versnellen van de eiwittransitie. Volgens Vrindts staat een stille meerderheid positief tegenover de eiwittransitie, terwijl er een kleine luide minderheid is die weerstand geeft. De expertmeeting gaf daarmee genoeg inspiratie voor vervolgacties in Provinciale Staten!

De expertmeeting is hier terug te kijken!