Provincie doet onderzoek naar vernieling dassen­burcht in Oss: “strafbaar feit”


26 juli 2021

Een dassenburcht nabij een beoogd zonnepark in Oss is tot tweemaal toe moedwillig vernield. De provincie heeft het verband met het zonnepark niet kunnen aantonen, maar doet wel onderzoek naar de vernielingen, die als strafbaar feit worden gezien. Dit blijkt uit antwoorden van Gedeputeerde Staten (GS) op vragen van Partij voor de Dieren-Statenlid Marco van der Wel. Hij is te spreken over de inzet van de provincie: “Goed om te zien dat de bescherming van de dassen zeer serieus wordt genomen!”

Wat de Partij voor de Dieren betreft is de kous daarmee nog niet af. GS geven aan dat er onvoldoende bewijs is voor strafrechtelijk onderzoek, omdat onbekend is wie het strafbaar feit daadwerkelijk gepleegd heeft. Statenlid Van der Wel: “Juist omdat het een strafbaar feit is, moeten ook stappen gezet worden in de zoektocht naar de dader(s) van de vernielingen. We zullen daar bij het college nogmaals op aandringen, want het met voorbedachten rade vernielen van een dassenburcht is een misdrijf, waarop een gevangenisstraf staat van maximaal zes jaar of een geldboete van maximaal 87.000 euro.”

Het Statenlid wijst ook op een passage in de beantwoording, die op een vermoeden over de dader(s) lijkt te duiden: “Er zijn door de provincie herstelmaatregelen opgelegd aan de grondeigenaar van het perceel gelegen langs de dassenburcht, om ervoor te zorgen dat de das niet verder verstoord wordt en de burcht kan herstellen.” De Partij voor de Dieren vraagt zich af waarom de grondeigenaar de schade dan moeten herstellen, als deze niets met de vernielingen te maken heeft.

Waar Van der Wel ten tijde van het indienen van de vragen vreesde voor het leven van de dassen, is hij nu hoopvoller gestemd: “Er zijn recent verse sporen van dassen rond de burchten waargenomen, dus hopelijk hebben ze het overleefd en kunnen ze herstellen.” In de ogen van de Partij voor de Dieren is het goed dat de gemeente als eigenaar van de grond is aangeschreven om te wijzen op de zorgplicht die zij op grond van de Wet natuurbescherming heeft. Aan de andere kant zou dat volgens de partij voor elke gemeente toch meer dan logisch moeten zijn, maar herinneren kan geen kwaad.

Gerelateerd nieuws

Inspirerende expertmeeting over belang en kansen van eiwittransitie

Tijdens een expertmeeting voor Provinciale Staten, georganiseerd op verzoek van Partij voor de Dieren- Statenlid Anne-Miep Vl...

Lees verder

“Provincie moet vriendschapsband met Chinese provincie Jiangsu per direct verbreken”

De Partij voor de Dieren roept Gedeputeerde Staten (GS) op om per direct de vriendschapsband met de Chinese provincie Jiangsu...

Lees verder