Tech­nische vragen over CO2-data in de Monitor Ener­gie­agenda 2019-2030


Indiendatum: 15 apr. 2022

Naar aanleiding van de Statenmededeling Monitor Energieagenda 2019-2030 (d.d. 15 maart jl.) hebben wij onderstaande technische vragen.

1. In de infographic (de bijlage bij de Statenmededeling) staat qua CO2-uitstoot alleen de reductie t.o.v. 2017 weergegeven, terwijl de geldende CO2-reductiedoelen allemaal zijn gebaseerd op reductie t.o.v. 1990. Waarom is de reductie t.o.v. 1990 niet weergegeven in de infographic?

2. Om toegang te krijgen tot de monitor Energieagenda 2019-2030 is het noodzakelijk dat er een account wordt aangemaakt. Wat is/zijn de beweegreden(en) geweest achter deze drempel, waardoor de data niet direct toegankelijk is?

3. Kan elke burger een account krijgen, of zijn er gronden waarop iemand geen account krijgt en dus geen toegang krijgt tot de monitor Energieagenda 2019-2030?

4. Waarom reikt de data over CO2-uitstoot in Brabant slechts terug tot 2010, terwijl dit geen zicht geeft op het bereiken van de daadwerkelijke CO2-reductiedoelen, waaronder 50% reductie t.o.v. 1990 in 2030?

5. De Klimaatmonitor van de Rijksoverheid bevat data over CO2-uitstoot over de jaren. Enkel voor de sector verkeer en vervoer zijn ook de data van 1990 beschikbaar. Het is daardoor ook via de landelijke Klimaatmonitor niet na te gaan hoe ver we in Brabant op weg zijn naar het doel van 50% reductie t.o.v. 1990. Kunt u aangeven hoeveel CO2-emissie er in Brabant was in 1990?

6. De meest actuele CO2-cijfers gaan in beide monitors niet verder dan 2020 (op dit moment is het april 2022). Waardoor zijn er in april van een jaar nog geen CO2-cijfers bekend van het voorgaande jaar?

Indiendatum: 15 apr. 2022
Antwoorddatum: 20 apr. 2022

Naar aanleiding van de Statenmededeling Monitor Energieagenda 2019-2030 (d.d. 15 maart jl.) hebben wij onderstaande technische vragen.

1. In de infographic (de bijlage bij de Statenmededeling) staat qua CO2-uitstoot alleen de reductie t.o.v. 2017 weergegeven, terwijl de geldende CO2-reductiedoelen allemaal zijn gebaseerd op reductie t.o.v. 1990. Waarom is de reductie t.o.v. 1990 niet weergegeven in de infographic?

Antwoord:
De infographic geeft een aantal highlights weer en heeft niet de pretentie volledig te zijn. Er is voor gekozen om te focussen om de laatste 3 jaar van de beschikbare informatie om de recente ontwikkelingen in beeld te brengen. Om de diverse onderdelen van de infographic te laten aansluiten is er ook voor CO2-uitstoot gekozen om alleen de ontwikkeling tussen 2017 en 2019 te laten zien.


2. Om toegang te krijgen tot de monitor Energieagenda 2019-2030 is het noodzakelijk dat er een account wordt aangemaakt. Wat is/zijn de beweegreden(en) geweest achter deze drempel, waardoor de data niet direct toegankelijk is?

Antwoord:
Voor de publicatie van de monitor Energieagenda 2019-2030 maken we gebruik van het bestaande dataportal van de provincie. Daarvoor is eerder besloten dat de informatie beschikbaar is nadat een gebruiker zich heeft geregistreerd. Het opzetten van een ‘eigen’ portal binnen de provinciale infrastructuur is, vanwege alle veiligheidsissues, een complex en tijdrovend traject. Daarnaast zien we de komende maanden nadrukkelijk als een proeffase waarin de monitor getest en bestudeerd kan worden door de gebruikers. Via de accounts hebben wij de mogelijkheid om gebruikers gericht feedback te vragen om de bruikbaarheid van de monitor verder te verbeteren. Het is geenszins onze bedoeling een drempel op te werpen om over deze gegevens te kunnen beschikken.


3. Kan elke burger een account krijgen, of zijn er gronden waarop iemand geen account krijgt en dus geen toegang krijgt tot de monitor Energieagenda 2019-2030?

Antwoord:
Elke burger kan op aanvraag een account krijgen.


4. Waarom reikt de data over CO2-uitstoot in Brabant slechts terug tot 2010, terwijl dit geen zicht geeft op het bereiken van de daadwerkelijke CO2-reductiedoelen, waaronder 50% reductie t.o.v. 1990 in 2030?

Antwoord:
De gegevens over de CO2–uitstoot voor 2010 zijn op provinciaal niveau niet bekend. Er is landelijk een toedeling van de provinciale CO2–uitstoot per provincie in 1990 gemaakt, welke leidt tot een doelstelling van de CO2–uitstoot in 2030.


5. De Klimaatmonitor van de Rijksoverheid bevat data over CO2-uitstoot over de jaren. Enkel voor de sector verkeer en vervoer zijn ook de data van 1990 beschikbaar. Het is daardoor ook via de landelijke Klimaatmonitor niet na te gaan hoe ver we in Brabant op weg zijn naar het doel van 50% reductie t.o.v. 1990. Kunt u aangeven hoeveel CO2-emissie er in Brabant was in 1990?

Antwoord:
Zie ook het antwoord op vraag 4. We rekenen met de toedeling van de landelijke CO2-uitstoot naar de provincie. Daaruit komt een toegerekende CO2-uitstoot in 1990 in Noord-Brabant van 21,74 mega ton (12,6% van de landelijke uitstoot).


6. De meest actuele CO2-cijfers gaan in beide monitors niet verder dan 2020 (op dit moment is het april 2022). Waardoor zijn er in april van een jaar nog geen CO2-cijfers bekend van het voorgaande jaar?

Antwoord:
De Klimaatmonitor haalt informatie uit diverse bronnen en zorgt dat deze betrouwbaar en uniform zijn en aan kwaliteitseisen voldoen. Gedurende het jaar voert de Klimaatmonitor updates uit van de diverse datasets. Voor diverse datasets zijn dat gegevens van het jaar voor vorig jaar. In de loop van 2022 zullen gegevens van CO2-uitstoot in 2020 gepubliceerd worden. Via allerlei landelijke trajecten (zoals VIVET) wordt gewerkt aan het eerder beschikbaar krijgen van gegevens.