Vragen over het keer op keer uitge­stelde Brabants plan van aanpak om dier­proeven te vermin­deren


Indiendatum: 15 apr. 2022

Geacht college,

Op 2 november 2021 stelde onze fractie technische vragen over het Brabantse plan van aanpak gericht op het verminderen van dierproeven. Wij hebben hierover vaker vragen gesteld, nadat uw college drie jaar geleden(!) al aangaf om met een plan van aanpak te komen ter bevordering van alternatieven voor dierproeven.

In antwoord op de technische vragen van november 2021 werd aangegeven dat, naar verwachting, in het eerste kwartaal van dit jaar de uitwerking van het plan van aanpak naar PS wordt gestuurd. We zijn ondertussen in het tweede kwartaal aanbeland, en hebben nog geen plan van aanpak ontvangen.

We begrijpen dat er redenen kunnen zijn voor het steeds weer uitstellen van het plan van aanpak, maar we hopen dat uw college beseft dat uitstel is verbonden aan het leed van duizenden dieren in (Brabantse) proefdierlaboratoria. Daarom hebben wij wederom een aantal vragen over dit verloop en de stand van zaken.

1. Kunnen we er op vertrouwen dat uw college het uitfaseren van dierproeven en/of het minimaliseren van proefdiergebruik een belangrijk onderwerp vindt waar de nodige prioriteit aan wordt gegeven binnen de organisatie? Zo ja, waaruit blijkt dit concreet?

2. Kunt u aangeven wat andere provincies ondernemen op dit onderwerp? Is hierover contact met de andere provincies?

3. Wat is de reden dat het beloofde plan van aanpak er nog steeds niet is?

4. Indien de vertraging te wijten is aan een partner, bent u bereid om te heroverwegen of het een geschikte partner is om voortvarend mee in te zetten op bevordering van alternatieven voor dierproeven?

5. Wanneer kunnen PS het plan van aanpak ter bevordering van alternatieven voor dierproeven alsnog verwachten?

6. Bent u bereid om PS actief op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond het plan van aanpak, óók als er weer uitstel is te betreuren?


Met vriendelijke groet,

Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 15 apr. 2022
Antwoorddatum: 10 mei 2022

Op 2 november 2021 stelde onze fractie technische vragen over het Brabantse plan van aanpak gericht op het verminderen van dierproeven. Wij hebben hierover vaker vragen gesteld, nadat uw college drie jaar geleden(!) al aangaf om met een plan van aanpak te komen ter bevordering van alternatieven voor dierproeven.

In antwoord op de technische vragen van november 2021 werd aangegeven dat, naar verwachting, in het eerste kwartaal van dit jaar de uitwerking van het plan van aanpak naar PS wordt gestuurd. We zijn ondertussen in het tweede kwartaal aanbeland, en hebben nog geen plan van aanpak ontvangen.

We begrijpen dat er redenen kunnen zijn voor het steeds weer uitstellen van het plan van aanpak, maar we hopen dat uw college beseft dat uitstel is verbonden aan het leed van duizenden dieren in (Brabantse) proefdierlaboratoria. Daarom hebben wij wederom een aantal vragen over dit verloop en de stand van zaken.

1. Kunnen we er op vertrouwen dat uw college het uitfaseren van dierproeven en/of het minimaliseren van proefdiergebruik een belangrijk onderwerp vindt waar de nodige prioriteit aan wordt gegeven binnen de organisatie? Zo ja, waaruit blijkt dit concreet?

Antwoord:
Zoals eerder aangegeven werken wij toe naar een roadmap rond biomaterialen waar het plan van aanpak rond de vermindering van dierproeven aan gekoppeld is. Ons standpunt, met als startpunt voortbouwen op de Brabantse sterktes, is daarbij ongewijzigd gebleven.


2. Kunt u aangeven wat andere provincies ondernemen op dit onderwerp? Is hierover contact met de andere provincies?

Antwoord:
We hebben geen contact met andere provincies over hun aanpak, maar volgen de ontwikkelingen nauwgezet, onder meer via het TPI (Transitie Proefdiervrije Innovaties) waar een goed overzicht van landelijke ontwikkelingen wordt bijgehouden.


3. Wat is de reden dat het beloofde plan van aanpak er nog steeds niet is?

Antwoord:
Vanwege een aanbestedingsprocedure heeft de uitvraag van de roadmap enige vertraging opgelopen. Wij verwachten de roadmap medio mei gereed is, waarna het plan van aanpak snel zal volgen.


4. Indien de vertraging te wijten is aan een partner, bent u bereid om te heroverwegen of het een geschikte partner is om voortvarend mee in te zetten op bevordering van alternatieven voor dierproeven?

Antwoord:
Dit is hier niet het geval.


5. Wanneer kunnen PS het plan van aanpak ter bevordering van alternatieven voor dierproeven alsnog verwachten?

Antwoord:
Het Plan van aanpak verwachten wij in juni 2022 aan u te kunnen aanbieden.


6. Bent u bereid om PS actief op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond het plan van aanpak, óók als er weer uitstel is te betreuren?

Antwoord:
Uiteraard zijn wij bereid om u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.

Interessant voor jou

Technische vragen over CO2-data in de Monitor Energieagenda 2019-2030

Lees verder

Vragen over het voornemen van de provincie Noord-Brabant om het doden van bevers toe te laten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer