Tech­nische vragen over het uitblijven van een plan van aanpak ter bevor­dering van alter­na­tieven voor dier­proeven


Indiendatum: 2 nov. 2021

In april 2019 gaf het college van GS, in antwoord op schriftelijke vragen van onze fractie, aan om ‘rond de zomer’ (van 2019) met een plan van aanpak te komen “om de innovatiekracht van onze bedrijven en kennisinstellingen in te zetten voor onderzoek naar alternatieven voor dierproeven”.

Tijdens de PS-vergadering van 8 november 2019 gaf het college van GS aan dat PS ‘begin volgend jaar’ (dus begin 2020) hierover een voorstel zou ontvangen.

In april 2020 stuurde de Minister van LNV een brief aan het college van Burgermeester en Wethouders van Tilburg, in reactie op een door de Tilburgse gemeenteraad aangenomen motie om het toestaan van handel in, en proeven op, apen en andere dieren zoveel mogelijk in te perken. In die brief gaf de Minister aan:
“Ik ben dan ook verheugd dat de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben aangegeven in de 'Bouwsteen Economie en Internationalisering', haar innovatiekracht te willen verbinden om het aantal dierproeven te verminderen en uiteindelijk overbodig te maken.”

In februari 2021 gaf het college van GS, in antwoord op schriftelijke vragen van onze fractie, aan: "Wij streven ernaar om u in Q3 van 2021 een plan van aanpak ter bevordering van alternatieven voor dierproeven te kunnen aanbieden."

Vooralsnog hebben PS nog geen plan van aanpak mogen ontvangen. Ondertussen worden er in Brabant, op verschillende locaties, nog steeds proefdieren gehouden en verhandeld. Het gaat om o.a. honderden apen in stalen kooien in Tilburg, en honderdduizenden honden, katten en andere dieren waarop pijnlijke en dodelijke experimenten worden uitgevoerd in Den Bosch.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

1. Wat is de reden van het (herhaaldelijke) uitstel om een plan van aanpak ter bevordering van alternatieven voor dierproeven te kunnen aanbieden?

2. Is het uitstel te wijten aan de andere partners binnen RegMedXB, of (ook) aan de provincie?

3. Wanneer kunnen PS een plan van aanpak ter bevordering van alternatieven voor dierproeven verwachten, volgens de huidige stand van zaken?

Indiendatum: 2 nov. 2021
Antwoorddatum: 4 nov. 2021

In april 2019 gaf het college van GS, in antwoord op schriftelijke vragen van onze fractie, aan om ‘rond de zomer’ (van 2019) met een plan van aanpak te komen “om de innovatiekracht van onze bedrijven en kennisinstellingen in te zetten voor onderzoek naar alternatieven voor dierproeven”.

Tijdens de PS-vergadering van 8 november 2019 gaf het college van GS aan dat PS ‘begin volgend jaar’ (dus begin 2020) hierover een voorstel zou ontvangen.

In april 2020 stuurde de Minister van LNV een brief aan het college van Burgermeester en Wethouders van Tilburg, in reactie op een door de Tilburgse gemeenteraad aangenomen motie om het toestaan van handel in, en proeven op, apen en andere dieren zoveel mogelijk in te perken. In die brief gaf de Minister aan:
“Ik ben dan ook verheugd dat de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben aangegeven in de 'Bouwsteen Economie en Internationalisering', haar innovatiekracht te willen verbinden om het aantal dierproeven te verminderen en uiteindelijk overbodig te maken.”

In februari 2021 gaf het college van GS, in antwoord op schriftelijke vragen van onze fractie, aan: "Wij streven ernaar om u in Q3 van 2021 een plan van aanpak ter bevordering van alternatieven voor dierproeven te kunnen aanbieden."

Vooralsnog hebben PS nog geen plan van aanpak mogen ontvangen. Ondertussen worden er in Brabant, op verschillende locaties, nog steeds proefdieren gehouden en verhandeld. Het gaat om o.a. honderden apen in stalen kooien in Tilburg, en honderdduizenden honden, katten en andere dieren waarop pijnlijke en dodelijke experimenten worden uitgevoerd in Den Bosch.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

1. Wat is de reden van het (herhaaldelijke) uitstel om een plan van aanpak ter bevordering van alternatieven voor dierproeven te kunnen aanbieden?

Antwoord:
Zoals in ons antwoord op uw brief van 10 april staat vermeld was ons streven om Q3 met een plan van aanpak te komen. Zoals ook in dat antwoord aangegeven zijn we daarbij afhankelijk van onze partners. De toekenning van Groeifonds-plan ‘Regeneratieve pilotfabriek’ (1ste tranche voorstellen) wat we samen met RegMedXB-partners hebben opgesteld, heeft enige vertraging opgelopen doordat de afhandeling en inrichting van de Groeifonds-plannen door het ministerie van EZK langer duurt dan verwacht.
Inmiddels is de oprichting van de nieuwe Brabantse entiteit Smart Biomaterials Consortium als onderdeel van het groeifonds voorstel gerealiseerd en wordt er binnenkort een opdracht gegeven voor de biomaterialen roadmap ter ondersteuning van die stichting en ons plan van aanpak.
Ons plan van aanpak is gericht op het via technologische en economisch valide manier verminderen van dierproeven. We volgen daarom ook de landelijke en Europese ontwikkelingen via onder andere het TPI. Op dit moment zijn er naast de biomaterialen aanpak mogelijk nog kansen via Big Data en Artificiële Intelligentie (AI). Daarover hebben we overleg met het Therapie op Maat instituut (TOMi) gericht op personalised medicine. Bij personalised medicine is het de verwachting dat door de persoonlijke aanpak van behandelingen en persoonlijke medicijnen minder dierproeven nodig zijn.
De uitwerking van het plan van aanpak willen we doen nadat de informatie van de roadmap beschikbaar is, mogelijk geeft dat aanleiding om nieuwe technologische paden te kunnen aanpakken. Het rapport verwachten we Q1 2022 en zullen we Q1 samen met de uitwerking van het plan van aanpak aan u sturen.


2. Is het uitstel te wijten aan de andere partners binnen RegMedXB, of (ook) aan de provincie?

Antwoord: In het antwoord van vraag 1 is reeds deze vraag beantwoord.


3. Wanneer kunnen PS een plan van aanpak ter bevordering van alternatieven voor dierproeven verwachten, volgens de huidige stand van zaken?

Antwoord:
Graag informeren wij u in Q1 van 2022 over het plan.