Tech­nische vragen over memo van gede­pu­teerde Roij­ackers over Beheer en onderhoud faunap­as­sages


Indiendatum: 11 okt. 2021

Wat betreft de memo over beheer en onderhoud faunapassages, heeft de Partij voor de Dieren een aantal technische vragen. In de memo wordt genoemd dat tijdelijk niet functioneren van faunapassages gezien de omvang van de voorzieningen voor kan komen.

1. Welke faunapassages zijn sinds 2018 tijdelijk buiten werking geweest?

2. Wat was hier de reden van?

3. Hoe lang duurt het over het algemeen, tot een faunapassage weer functioneert?

Indiendatum: 11 okt. 2021
Antwoorddatum: 28 okt. 2021

Wat betreft de memo over beheer en onderhoud faunapassages, heeft de Partij voor de Dieren een aantal technische vragen. In de memo wordt genoemd dat tijdelijk niet functioneren van faunapassages gezien de omvang van de voorzieningen voor kan komen.

1. Welke faunapassages zijn sinds 2018 tijdelijk buiten werking geweest?

Antwoord:
Het feit dat er werkzaamheden zijn geweest betekent niet altijd dat faunavoorzieningen geheel buiten werking zijn geweest. Wel dat onderdelen van de faunavoorzieningen mogelijk minder functioneel waren. Welke faunapassages of delen daarvan echt tijdelijk buiten werking zijn geweest is niet inzichtelijk omdat het gebruik van faunapassages niet continu gemonitord wordt. Uit de verstrekte overzichten blijkt waar het tijdelijk niet functioneren mogelijk heeft gespeeld.


2. Wat was hier de reden van?

Antwoord:
Diverse technische oorzaken kunnen een reden zijn van een tijdelijk buiten werking zijn van faunavoorzieningen. Denk aan poorten die niet goed sluiten of amfibieƫnrasters die kapot zijn. Meer specifiek voor faunapassages kan gedacht worden aan een tunnel waarin tijdelijk water staat als gevolg van een hevige regenbui.


3. Hoe lang duurt het over het algemeen, tot een faunapassage weer functioneert?

Antwoord:
De faunavoorzieningen zijn vanuit de weg vaak niet goed zichtbaar. Om dieren rust te gunnen worden ze ook maar beperkt bezocht. Tenminste 1x per jaar vind een gerichte schouw plaats waarbij de voorziening nader bekeken wordt. Daarnaast kan het zijn dat een gebrek opgemerkt wordt bij werkzaamheden in de nabijheid als snoeiwerkzaamheden, een gerichte schouw door een weginspecteur, activiteiten in het kader van monitoring of via belangenverenigingen als de dassenwerkgroep. Hier wordt na melding op geacteerd. Ook ontvangen we jaarlijks informatie over aangereden dieren via SAMF. De resultaten daarvan kunnen aanleiding zijn om een apart bezoek te plannen.
Exacte hersteltijd is niet te benoemen. Dit hangt samen met de oorzaak van het probleem, het seizoen waarin werkzaamheden wel of juist niet uitgevoerd kunnen worden en met de aanwezige flora en fauna in relatie tot de Wet natuurbescherming en de van toepassing zijnde gedragscodes.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Technische vragen over het uitblijven van een plan van aanpak ter bevordering van alternatieven voor dierproeven

Lees verder

Schriftelijke vragen over de aanhoudende stankoverlast van bedrijventerrein Poort43 in Sterksel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer