Tech­nische vragen over de aanbe­steding van de ‘ver-LED-ing’ van provin­ciale openbare verlichting


Indiendatum: 1 nov. 2021

In de memo over de stand van zaken rond de aanbesteding van de ‘ver-LED-ing’ van provinciale openbare verlichting staat:
De bedoeling hierbij was om het (lokale) midden- en kleinbedrijf meer kans te geven om één of meerdere deelpercelen gegund te kunnen krijgen. Zou de procedure een totaaluitvraag omvatten, dan zou de kans bestaan dat de MKB’s mogelijk minder kans hadden op een gunning vanwege de grootte van de uitvraag.

Toen bleken er ‘procedurele fouten’ te zijn gemaakt, met als gevolg:
In tegenstelling tot de aanvankelijke procedure voorziet de nieuwe aanbesteding in een gunning van zowel de aankoop als de installatie van LED-armaturen en sensoren aan één deskundig en ervaren partij, waarbij wij louter de regierol op ons nemen.

Wij hebben hierover twee technische vragen:

1. Uit de memo wordt niet duidelijk waar de ‘procedurele fouten’ concreet uit hebben bestaan. Kunt u dat alsnog toelichten?

2. Hoe kan het dat het verhelpen van ‘procedurele fouten’ inhoudelijke wijzigingen tot gevolg hebben, aangezien de gunning nu niet meer is opgedeeld waardoor lokale MKB-bedrijven minder kans maken dan initieel was bedoeld?