Ontwerp-Rijks­in­pas­singsplan hoog­span­nings­station Tilburg


8 april 2022

De aanleg van natuur blijkt geen gemakkelijke taak voor de provincie gebleken, en bij natuurcompensatie heeft de provincie in het verleden veel steken laten vallen. Dat is ook de conclusie van twee onderzoeken van de Zuidelijke Rekenkamer. Uiteindelijk gaat dat ten kosten van de kwaliteit van onze natuur. Vandaar dat we heel kritisch zijn over het 380 kV-tracé en dit 380 kV-station in het bijzonder.

Om dit station aan te leggen wordt veel natuur vernietigd. En dat is heel zorgelijk. Waar moeten bijvoorbeeld de dieren heen, die hier leven? Om die reden moet natuurcompensatie vooraf worden geregeld. Zo is dat ook wettelijke bepaald.

Wat we niet willen is dat de provincie uiteindelijk recht moet breien wat initiatiefnemer Tennet als steken heeft laten vallen. En dus willen we van het college de zekerheid dat de compensatie van de aangetaste natuur vooraf zal plaatsvinden, en dat er ook echt natuur komt en geen financiële afdoening.

We hebben van de gedeputeerde begrepen dat er een contract ligt met gebiedspartners. De betrokkenen, zoals Brabants Landschap en Natuurmonumenten, zijn tevreden over de aanpak, maar we horen ook dat Tennet treuzelt met tekenen van het contract.

Vraag aan het college is; gaat Tennet ongewijzigd tekenen en gaat zij ook snel tekenen? En gaat de compensatie vooraf zo snel mogelijk plaatsvinden?

De gronden zijn er, alleen ze zijn anders ingericht. Is het college het met ons eens dat hoe eerder dat contract wordt getekend, hoe eerder kan worden begonnen met die compensatie.