Tech­nische vragen over de voortgang van het beleid ten aanzien van de verwil­derde kat in Noord-Brabant


Indiendatum: 30 mrt. 2022

In het najaar van 2018 is er een ontheffing verleend voor het vangen en terugzetten van verwilderde (huis)katten in de gehele provincie Noord-Brabant. Wij zijn benieuwd naar eventuele ontwikkelingen van het beleid t.o.v. de verwilderde kan in Noord-Brabant.

1. Zijn er in Noord-Brabant ontwikkelingen geweest t.o.v. de verwilderde kat sinds het verlenen van de genoemde ontheffing in 2018, bijvoorbeeld wat betreft de verlening van verdere ontheffingen of enige vorm van steun aan TNR-programma’s in Noord-Brabant? Zo ja, welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden?

2. Is de provincie Noord-Brabant vertegenwoordigd op het Landelijk Zwerfkattencongres op maandag 4 april aanstaande, dat in het teken staat van het op diervriendelijke wijze oplossen van het zwerfkattenprobleem?

Indiendatum: 30 mrt. 2022
Antwoorddatum: 1 apr. 2022

In het najaar van 2018 is er een ontheffing verleend voor het vangen en terugzetten van verwilderde (huis)katten in de gehele provincie Noord-Brabant. Wij zijn benieuwd naar eventuele ontwikkelingen van het beleid t.o.v. de verwilderde kan in Noord-Brabant.

1. Zijn er in Noord-Brabant ontwikkelingen geweest t.o.v. de verwilderde kat sinds het verlenen van de genoemde ontheffing in 2018, bijvoorbeeld wat betreft de verlening van verdere ontheffingen of enige vorm van steun aan TNR-programma’s in Noord-Brabant? Zo ja, welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden?

Antwoord:
Nee. Algemeen uitgangspunt van het provinciaal beleid t.a.v. verwilderde dieren is dat deze niet thuishoren in de Brabantse natuur. Het heeft daarom de voorkeur dat verwilderde dieren - waaronder verwilderde katten - in de natuurlijke omgeving weggehaald worden (indien zeker is dat deze geen eigenaar hebben). De in het verleden door GS verleende toestemming voor het afschieten van verwilderde katten is in 2015, naar aanleiding van een motie van PS, ingetrokken. Sindsdien is het in Noord-Brabant niet toegestaan verwilderde katten te doden. Wel hebben wij sindsdien ontheffing verleend aan de Dierenbescherming om gevangen én gesteriliseerde/gecastreerde verwilderde katten, als onderdeel van de TNR-methode (Trap, Neuter, Return) weer terug te plaatsen als er voor deze dieren geen nieuwe eigenaar gevonden kan worden. Deze ontheffing geldt voor de gehele provincie en geldt nog steeds. Enige vorm van steun voor TNR-programma’s, anders dan de verleende ontheffing op grond waarvan dit in Noord-Brabant is toegestaan, is er niet.


2. Is de provincie Noord-Brabant vertegenwoordigd op het Landelijk Zwerfkattencongres op maandag 4 april aanstaande, dat in het teken staat van het op diervriendelijke wijze oplossen van het zwerfkattenprobleem?

Antwoord:
Ja. Het Landelijk Zwerfkattencongres is bedoeld voor gemeenten, terreinbeherende organisaties, natuurorganisaties, dierenwelzijnsorganisaties, wetenschappers, provincies en andere belanghebbenden. De provincie Noord-Brabant neemt ambtelijk deel aan het Landelijk Zwerfkattencongres.