Hoog­span­nings­station Tilburg vast­ge­steld zonder zekerheid voor natuur­com­pen­satie


8 april 2022

Vandaag werd het inpassingsplan voor het Hoogspanningsstation Tilburg vastgesteld. Voor dat plan wordt veel natuur vernietigd en dat moet worden gecompenseerd. Tennet, beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, heeft echter nog geen handtekening gezet onder de afspraken voor de natuurcompensatie. De Partij voor de Dieren vraagt zich af óf en wanneer de mooie plannen worden gerealiseerd.

Er ligt een compensatieplan voor de natuur waarbij veel partijen betrokken zijn zoals de provincie, gemeente, waterschap en Tennet. Alles is uitgewerkt op papier, maar Tennet heeft het plan niet ondertekend. Dat vindt fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Marco van der Wel zorgelijk: "De aanleg van natuur blijkt geen gemakkelijke taak voor de provincie en bij natuurcompensatie heeft de provincie veel steken laten vallen. Uiteindelijk gaat dat ten koste van de kwaliteit van onze natuur. Eerder in het proces was er twijfel over de beschikbaarheid van de gronden voor natuurcompensatie, en nu ligt er een mooi plan dat niet wordt ondertekend."

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie feller opkomt voor de Brabantse natuur. Tennet moet het compensatieplan ongewijzigd tekenen voordat het inpassingsplan wordt vastgesteld. Daarnaast moet vóór de werkzaamheden van Tennet al worden begonnen met de uitvoering van de natuurcompensatie.