Partij voor de Dieren maakt opmars in Noord-Brabant


PvdD doet met vrou­we­lijke lijst­trekkers voor het eerst mee in Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg

10 februari 2022

De Partij voor de Dieren doet op 16 maart 2022 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Noord-Brabant. In Den Bosch, Tilburg, Eindhoven en Breda zetten vier vrouwelijke lijsttrekkers zich in voor dieren, natuur en milieu.

De Partij voor de Dieren heeft een planeetbrede visie voor Noord-Brabant, waarbij de belangen van alle levende wezens worden meegenomen, net als in de Tweede Kamer en in alle Provinciale Statenfracties, waterschappen en gemeenteraden waar de partij vertegenwoordigd is.

Breda: woningtekort en vuurwerkverbod

De Partij voor de Dieren wil een duurzaam, groen, diervriendelijk en zorgzaam Noord-Brabant. Zo zal lijsttrekker Janneke van Lierop zich voor de PvdD Breda hard maken voor een vuurwerkverbod en het woningtekort. “Breda is onderhevig aan een toenemende verstening en de partij vindt dat er geen uitbreiding van bedrijfs- en industrieterreinen zoals Digit-Parc, moet komen”, aldus Van Lierop. “Er zijn al genoeg daken op lege panden, maar er zijn veel mensen zonder een dak boven hun hoofd. De Partij voor de Dieren wil niet investeren in bedrijfsterreinen en uitbreidende veehouderij, maar in duurzame oplossingen voor het nijpende huizentekort.”

Den Bosch: bevolkingsdichtheid en dierenopvang

De nummer 1 op de lijst voor de PvdD Den Bosch is Eileen Samshuijzen. “Er is veel werk te verzetten om Den Bosch dier-, natuur-, en milieuvriendelijk te maken. Zo is er bijvoorbeeld sprake van een steeds dichter bebouwde en bevolkte gemeente, waarbij dier, natuur en milieu momenteel ondergeschoven thema’s binnen de gemeente zijn en is er sprake van problematiek omtrent de tevens beperkte mogelijkheden qua dierenopvang”, vertelt ze.

Eindhoven: klimaatambities

Virginia Jonkers voert de lijst van PvdD Eindhoven aan. “Er is veel werk te verzetten om Eindhoven dier-, natuur-, en milieuvriendelijk te maken”, vertelt ze. “Zo is er bijvoorbeeld sprake van een enorme bouwopgave die de natuur verder onder druk zet en schieten de huidige klimaatambities te kort om de klimaatopwarming onder de 1,5 graden te houden.”

Tilburg: vergroening

De PvdD Tilburg wil een duurzaam, groen, diervriendelijk en zorgzame stad. Zo wil de PvdD dat er in Tilburg veel meer geïnvesteerd wordt in groen. Lijsttrekker Anne-Miep Vlasveld: “De gemeente neemt stappen om de stad te vergroenen maar het is gewoon niet genoeg. Met een paar bomen in de Willem II-straat kom je er simpelweg niet.”

Definitieve kandidatenlijst

Op 21 november 2021 zijn kandidatenlijsten door de leden van de partij op het congres vastgesteld. Voor een volledig overzicht van alle kandidaten in de vier verschillende gemeenten: