Partij voor de Dieren maakt opmars in Noord-Brabant


Vrou­we­lijke lijst­trekkers verte­gen­woor­digen de partij voor het eerst in de vier grootste steden

17 oktober 2021

Den Bosch, Tilburg, Eindhoven, Breda, 18 oktober 2021 – De Partij voor de Dieren doet op 16 maart 2022 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Noord-Brabant. In de vier grootste steden zetten vier vrouwelijke lijsttrekkers zich in voor dieren, natuur en milieu.

De Partij voor de Dieren heeft een planeetbrede visie voor Noord-Brabant, waarbij de belangen van alle levende wezens worden meegenomen, net als in de Tweede Kamer en in alle Provinciale Statenfracties, waterschappen en gemeenteraden waar de partij vertegenwoordigd is.

Breda: woningtekort en vuurwerkverbod

De Partij voor de Dieren wil een duurzaam, groen, diervriendelijk en zorgzaam Noord-Brabant. Zo zal lijsttrekker Janneke van Lierop zich in Breda hard maken voor een vuurwerkverbod en het woningtekort. “Breda is onderhevig aan een toenemende verstening en de partij vindt dat er geen uitbreiding van bedrijfs- en industrieterreinen zoals Digit-Parc, moet komen”, aldus Van Lierop. “Er zijn al genoeg daken op lege panden, maar er zijn veel mensen zonder een dak boven hun hoofd. De Partij voor de Dieren wil niet investeren in bedrijfsterreinen en uitbreidende veehouderij, maar in duurzame oplossingen voor het nijpende huizentekort.”

Den Bosch: bevolkingsdichtheid en dierenopvang

De nummer 1 op de lijst voor Den Bosch is Eileen Samshuijzen. “Er is veel werk te verzetten om Den Bosch dier-, natuur-, en milieuvriendelijk te maken. Zo is er bijvoorbeeld sprake van een steeds dichter bebouwde en bevolkte gemeente, waarbij dier, natuur en milieu momenteel ondergeschoven thema’s binnen de gemeente zijn en is er sprake van problematiek omtrent de tevens beperkte mogelijkheden qua dierenopvang”, vertelt ze.

Eindhoven: klimaatambities

In Eindhoven wordt de lijst aangevoerd door Virginia Jonkers. “Er is veel werk te verzetten om Eindhoven dier-, natuur-, en milieuvriendelijk te maken”, vertelt ze. “Zo is er bijvoorbeeld sprake van een enorme bouwopgave die de natuur verder onder druk zet en schieten de huidige klimaatambities te kort om de klimaatopwarming onder de 1,5 graden te houden.”

Tilburg: vergroening

De Partij voor de Dieren Tilburg wil een duurzaam, groen, diervriendelijk en zorgzame stad. Zo wil de partij dat er in Tilburg veel meer geïnvesteerd wordt in groen. Lijsttrekker Anne-Miep Vlasveld: “De gemeente neemt stappen om de stad te vergroenen maar het is gewoon niet genoeg. Met een paar bomen in de Willem II-straat kom je er simpelweg niet.”

Definitieve kandidatenlijst

Op 21 november zullen de leden van de partij op het congres de kandidatenlijsten vaststellen. Daar wordt ook het concept verkiezingsprogramma aan de leden voorgelegd, wat binnenkort wordt gepubliceerd.