Actuele motie Uitwerking vervol­g­s­ce­­na­rio’s GOL


16 juli 2021

De gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) is inmiddels een zorgenkind. Er is opnieuw geen uitspraak van de Raad van State en dat geeft te denken.

Het plan is niet zo makkelijk als gedacht, en de kosten blijven oplopen. We hebben inmiddels een kostenoverschrijding van 30% en dat is 30 miljoen. En de teller loopt op.

Ondertussen blijven belangrijke onderdelen liggen. Zoals de hoogwateraanpak die moet voorkomen dat we natte voeten krijgen.

Ondertussen hebben we te maken met sterke en verenigde bewonersgroepen. Zij staan gezamenlijk achter een breed gesteund alternatief, de verbeterde variant 72A. Het college heeft toegezegd met hen in gesprek te gaan. Dat is een eerste stap.

Verder is het zeer goed mogelijk dat tussen nu en de volgende PS een uitspraak van de RvS komt. Tijdens de themabijeenkomst GOL was het de VVD die aan GS vroeg om nu al scenario’s uit te werken. En onze fractie heeft dat van harte ondersteund.

Dat gaan GS niet doen. Maar wat gaan GS dan wel doen? Gaan zij werkelijk vasthouden aan de oorspronkelijk plannen, lussen doorlopen, ook als de kosten daarmee dramatisch oplopen? Of brengen ze alternatieven in beeld? Alternatieven die wel lokaal breed gesteund gaan worden? Beide opties en keuzes zouden wat ons betreft moeten worden uitgewerkt.

Om die reden willen we met die insteek vandaag een urgente motie indienen.