Actuele motie Uitwerking vervolg­sce­na­rio’s GOL


16 juli 2021

Actuele motie: Uitwerking vervolgscenario’s GOL

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 juli 2021;

constaterende dat

  • de Raad van State (RvS) niet voor 23 juni een uitspraak heeft gedaan inzake Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL), en dit volgens Gedeputeerde Staten leidt tot extra vertraging en meerkosten;
  • de totale kosten van de PIP’s voor GOL, voor alle partijen, sinds het vaststellen door PS op 29 juni 2018, meermaals zijn gestegen, waarmee de kosten inmiddels 27,7 miljoen euro meer bedragen dan de in 2018 geschatte 100,7 miljoen euro;
  • vanwege de lopende RvS-processen meer vertraging(en) en kosten zeker niet uitgesloten zijn;
  • parallel aan de ontwikkeling van de provinciale inpassingsplannen (PIP’s) voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) door bewoners in de Oostelijke Langstraat een alternatief plan is ontwikkeld, en als zienswijze is ingediend, en voorgelegd, bekend als de ‘verbeterde variant 72A’;

overwegende dat

  • het voor Provinciale Staten van belang is overzicht te hebben van mogelijke vervolgscenario’s;
  • draagvlak belangrijk is om processen sneller te laten verlopen;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • aan Provinciale Staten de mogelijke vervolgscenario’s voor GOL voor te leggen, die volgen op de uitspraak van het Raad van State-proces;
  • als scenario mede op te nemen de verbeterde variant 72A, en die volgens de gebruikelijke standaarden te vergelijken met de PIP’s voor GOL;
  • bij de uitwerking de betrokken bewonersgroepen te betrekken en overleg te plegen;
  • de resultaten zo snel mogelijk na de uitspraak van de Raad van State voor te leggen aan Provinciale Staten;

en gaan over tot de orde van de dag.

Marco van der Wel
& Anne Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren

Alexander van Hattem,
PVV


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, Groep Rutjens

Tegen

VVD, CDA, SP, D66, 50+, CU-SGP, Groep de Bie, FvD, PvdA, GL, LB