Vragen over dode vissen in de Tongel­reepbeek


Indiendatum: 23 mei 2022

Geacht college,

België kampt de afgelopen tijd, zoals zoveel landen, met zware regenval. In Belgisch-Limburg kon het riool de afgelopen tijd de overmaat van water niet aan. Via een zogenoemde overstorting kwam het rioolwater in het oppervlaktewater terecht met dode vissen tot gevolg. Ook Noord-Brabant merkt de effecten hiervan. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Bent u bekend met het bericht over de dode vissen in de Tongelreepbeek bij Valkenswaard?

2. Bent u met ons van mening dat dit soort extreme weersituaties potentieel de regel gaan worden, in plaats van de uitzondering? Zo nee, waarom niet?

3. Wat kan de provincie Noord-Brabant doen om de schade nu te beperken en een nieuw probleem in de toekomst te voorkomen?

4. Bent u met ons van mening dat u samen met België en de Brabantse Waterschappen op zoek zal moeten naar een meer structurele oplossing? Zo nee, waarom niet?

5. Komen dit soort situaties vaker voor of verwacht u in een bepaald gebied soortgelijke problemen?

6. Vindt er over dit onderwerp structureel overleg plaats met de waterschappen?

7. Hebben de waterschappen een overzicht van potentieel risicovolle locaties wat betreft water?

8. Indien nee bij de vorige vraag, bent u bereid te inventariseren hoeveel risicovolle situaties er zijn en daar preventief maatregelen te nemen? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 23 mei 2022
Antwoorddatum: 7 jun. 2022

België kampt de afgelopen tijd, zoals zoveel landen, met zware regenval. In Belgisch-Limburg kon het riool de afgelopen tijd de overmaat van water niet aan. Via een zogenoemde overstorting kwam het rioolwater in het oppervlaktewater terecht met dode vissen tot gevolg. Ook Noord-Brabant merkt de effecten hiervan. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Bent u bekend met het bericht over de dode vissen in de Tongelreepbeek bij Valkenswaard?

Antwoord: Ja, wij zijn bekend met dit bericht.


2. Bent u met ons van mening dat dit soort extreme weersituaties potentieel de regel gaan worden, in plaats van de uitzondering? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, dit is te zien in de kerncijfers van de KNMI’14 klimaatscenario’s (link naar kerncijfers KNMI). Voor rond 2050 is voor de verschillende scenario’s weliswaar de verwachting dat het aantal dagen met veel regen (meer dan 20 mm) waarschijnlijk zal toenemen (bandbreedte -8,5 tot +30% over de verschillende scenario’s) ten opzichte van het huidige klimaat. Dergelijke dagen blijven echter een uitzondering met gemiddeld nu 1,7 dagen met een dergelijke neerslag, wat met de maximale 30% toename oploopt naar 2,1 dagen. Daarbij is er nog een natuurlijke variatie tussen de jaren van + of – 24%. Daarnaast is er volgens het KNMI (link naar definitie van KNMI) pas sprake van extreme neerslag boven de 25 millimeter in één uur (‘een hoosbui’), of meer dan 50 millimeter in één dag ('een dag met zware neerslag'). Dit soort dagen komen logischerwijs minder voor dan de hiervoor genoemde dagen met meer dan 20 mm neerslag. Samenvattend, extreem weer zal mogelijk vaker voorkomen maar blijft de uitzondering.


3. Wat kan de provincie Noord-Brabant doen om de schade nu te beperken en een nieuw probleem in de toekomst te voorkomen?

Antwoord:
Het beperken van overstorten en de daaruit volgende schade is de verantwoordelijkheid van de gemeenten en de waterschappen.


4. Bent u met ons van mening dat u samen met België en de Brabantse Waterschappen op zoek zal moeten naar een meer structurele oplossing? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, dit is een verantwoordelijkheid van de waterschappen. Deze verantwoordelijkheid pakken zij ook al op in bijvoorbeeld grens-overschrijdende werkgroepen.


5. Komen dit soort situaties vaker voor of verwacht u in een bepaald gebied soortgelijke problemen?

Antwoord:
In de afgelopen decennia zijn door gemeenten voorzieningen getroffen om overstorten zoveel mogelijk te voorkomen. In elk gebied waar extreme neerslag valt kunnen echter nog steeds overstorten optreden.


6. Vindt er over dit onderwerp structureel overleg plaats met de waterschappen?

Antwoord:
Nee, het terugdringen van overstorten maakt onderdeel uit van de algehele ambtelijke en bestuurlijke aanpak van waterkwaliteitsproblemen als opgenomen in het Regionaal Water en Bodemprogramma van de provincie. Het staat daarmee op de agenda in overleggen met de waterschappen.


7. Hebben de waterschappen een overzicht van potentieel risicovolle locaties wat betreft water?

Antwoord:
Ja, waterschappen hebben zicht op de locaties van overstorten. In het verleden zijn de meest risicovolle overstoren al voorzien van randvoorzieningen om tijdelijk water op te vangen.


8. Indien nee bij de vorige vraag, bent u bereid te inventariseren hoeveel risicovolle situaties er zijn en daar preventief maatregelen te nemen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie de beantwoording van vraag 7.

Interessant voor jou

Technische vragen over stalbranden in Brabant

Lees verder

Vragen over de dreigende verdere afschaling van het openbaar vervoer (OV) in Tilburg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer