Vragen over dode vissen in de Tongel­reepbeek


Indiendatum: 23 mei 2022

Geacht college,

Belgiƫ kampt de afgelopen tijd, zoals zoveel landen, met zware regenval. In Belgisch-Limburg kon het riool de afgelopen tijd de overmaat van water niet aan. Via een zogenoemde overstorting kwam het rioolwater in het oppervlaktewater terecht met dode vissen tot gevolg. Ook Noord-Brabant merkt de effecten hiervan. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Bent u bekend met het bericht over de dode vissen in de Tongelreepbeek bij Valkenswaard?

2. Bent u met ons van mening dat dit soort extreme weersituaties potentieel de regel gaan worden, in plaats van de uitzondering? Zo nee, waarom niet?

3. Wat kan de provincie Noord-Brabant doen om de schade nu te beperken en een nieuw probleem in de toekomst te voorkomen?

4. Bent u met ons van mening dat u samen met Belgiƫ en de Brabantse Waterschappen op zoek zal moeten naar een meer structurele oplossing? Zo nee, waarom niet?

5. Komen dit soort situaties vaker voor of verwacht u in een bepaald gebied soortgelijke problemen?

6. Vindt er over dit onderwerp structureel overleg plaats met de waterschappen?

7. Hebben de waterschappen een overzicht van potentieel risicovolle locaties wat betreft water?

8. Indien nee bij de vorige vraag, bent u bereid te inventariseren hoeveel risicovolle situaties er zijn en daar preventief maatregelen te nemen? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel
Partij voor de Dieren Noord-Brabant