Tech­nische vragen over stal­branden in Brabant


Indiendatum: 17 mei 2022

Van alle provincies vinden in Noord-Brabant de meeste stalbranden plaats. Uit de cijfers van het Verbond van Verzekeraars komt naar voren dat de kans op een brand in een bedrijf met hokdieren 2,8 keer zo groot is als bij een bedrijf met graasdieren. Van de bekende oorzaken is ‘elektra’ duidelijk de grootste.

Wij hebben hierover een aantal technische vragen.

1. Is bekend welke (relatieve) verschillen er landelijk zijn qua aantallen stalbranden op verschillende soorten bedrijven; biologisch, natuurinclusief, Beter Leven 1 t/m 3 sterren, en reguliere veehouderijbedrijven? Zo ja, welke verschillen zijn er?

2. Is bekend welke (relatieve) verschillen er zijn qua aantallen branden op veehouderijbedrijven en branden op bedrijven in andere sectoren? Zo ja, welke verschillen zijn er?

3. Welke verschillen zijn er qua brandveiligheidseisen tussen veehouderijbedrijven en bedrijven in andere sectoren?

4. Hoe verhoudt de (financiële) compensatie voor veehouders die zijn getroffen door een stalbrand zich tot de (financiële) compensatie voor veehouders waarvan het bedrijf geruimd moet worden vanwege een dierziekte?

Van alle provincies vinden in Noord-Brabant de meeste stalbranden plaats. Uit de cijfers van het Verbond van Verzekeraars komt naar voren dat de kans op een brand in een bedrijf met hokdieren 2,8 keer zo groot is als bij een bedrijf met graasdieren. Van de bekende oorzaken is ‘elektra’ duidelijk de grootste.

Wij hebben hierover een aantal technische vragen.

1. Is bekend welke (relatieve) verschillen er landelijk zijn qua aantallen stalbranden op verschillende soorten bedrijven; biologisch, natuurinclusief, Beter Leven 1 t/m 3 sterren, en reguliere veehouderijbedrijven? Zo ja, welke verschillen zijn er?

Antwoord:
Nee, deze informatie wordt niet geregistreerd bij een stalbrand.


2. Is bekend welke (relatieve) verschillen er zijn qua aantallen branden op veehouderijbedrijven en branden op bedrijven in andere sectoren? Zo ja, welke verschillen zijn er?

Antwoord:
Nee, over deze informatie beschikken wij niet.


3. Welke verschillen zijn er qua brandveiligheidseisen tussen veehouderijbedrijven en bedrijven in andere sectoren?

Antwoord:
We hebben geen zicht op de verschillen in brandveiligheidseisen tussen veehouderijbedrijven en bedrijven in andere sectoren. De eisen liggen vast in het Bouwbesluit en er is geen overzicht beschikbaar met de verschillen tussen veehouderijen en andersoortige bedrijven. De eisen voor veehouderijen vallen onder de brandveiligheidseisen van lichte industrie. De minister van LNV schreef op 8 oktober 2021 in een brief aan de Tweede Kamer n.a.v. het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat de aanpak voor stalbranden tekort schiet en dat een betere aanpak en regels nodig zijn.


4. Hoe verhoudt de (financiële) compensatie voor veehouders die zijn getroffen door een stalbrand zich tot de (financiële) compensatie voor veehouders waarvan het bedrijf geruimd moet worden vanwege een dierziekte?

Antwoord:
De financiële compensatie van een stalbrand volgt uit de verzekering van de veehouder en is afhankelijk van de specifieke situatie, de verzekeringsvoorwaarden etc. Er is geen sprake van een vergoeding vanuit de overheid zoals bij ruimingen door dierziektes wel het geval kan zijn. Wij beschikken niet over de informatie van verzekeraars.